loader

Dochody budżetu państwa wyższe od zakładanych

Ministerstwo Finansów podało szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r. 

W stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r.  wyniosło:

  • dochody: 278,1 mld zł, tj. 68,8 %
  • wydatki: 242,8 mld zł, tj. 49,9 %
  • nadwyżka: 35,3 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r.

W okresie styczeń – lipiec 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 42,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – lipiec 2020 r. o ok.  40,2 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 24,3% r/r (tj. ok. 23,7 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o  16,8% r/r (tj. ok. 5,7 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 21,0% r/r (tj. ok. 5,4 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,9% r/r (tj. ok. 2,7 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 9,1% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł ).

W okresie styczeń – lipiec 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 36,8 mld zł i było wyższe o ok. 1,9 mld zł (tj. 5,4%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2020 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł.

1 2

O autorze