loader

Credit Agricole nagrodzony platyną w konkursie „Innowator ESG”

Bank Credit Agricole otrzymał platynową nagrodę w kategorii „G” w II. edycji konkursu „Innowator ESG”, który promuje najlepsze praktyki z zakresu ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie ESG.

Konkurs „Innowator ESG” ma na celu wyróżnienie projektów, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne, dobrostan pracowników i społeczności lokalnych oraz poprawiają transparentność i ład korporacyjny w organizacjach. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich firm, organizacji i instytucji, które zrealizowały lub są w trakcie realizacji projektu związanego z ideą ESG, CSR oraz zrównoważonego rozwoju.

 

W tegorocznej edycji konkursu można było zgłosić projekt w czterech kategoriach (E – Innowacja w obszarze środowiska; S – Innowacja w obszarze społecznym; G – Innowacja w obszarze ładu korporacyjnego oraz Start-up). Credit Agricole zgłosiło do konkursu projekt w obszarze G – „Innowacyjne podejście do tworzenia nowych zielonych produktów bankowych w celu zapobiegania greenwashingowi”, w tym współpraca z ekspertami ds. ochrony środowiska i innowacji środowiskowych oraz badanie klientów indywidualnych i firmowych pod kątem ich potrzeb i oczekiwań w zakresie ochrony środowiska. Bank wdrożył wskazaną innowację ze względu na świadomość konieczności transformacji gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej oraz dbałość o narzędzia, które będą wspierały tę transformację.

 

Praktyka, którą zgłosiliśmy do konkursu wspiera realizację jednego z założeń strategii zrównoważonego rozwoju i ESG Credit Agricole: Działamy na rzecz klimatu i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Jako bank staramy się zmienić perspektywę patrzenia na produkty bankowe: ich tworzenie, sprzedaż i komunikację z klientami. Pracując nad nimi nie tylko bierzemy pod uwagę potrzeby klientów, ale także realizację celów środowiskowych. Z ekspertami zewnętrznymi pracujemy nad dostosowywaniem tych produktów do kryteriów środowiskowych i nad transparentną komunikacją.  mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu banku Credit Agricole.

 

Finałowe projekty oceniła Kapituła Konkursowa, która składała się z ekspertów i praktyków biznesowych, przedstawicieli mediów oraz środowisk akademickich związanych
z obszarem ESG. Przy ocenie Kapituła w szczególności brała pod uwagę innowacyjność zgłoszonego rozwiązania, efekt zastosowania innowacji i wymiar społeczny działań.

 

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie ESG, czyli organizacja, która zrzesza duże podmioty, organizacje, samorządy, korporacje, średni i mniejszy biznes wokół idei ESG, stwarzając pole do kooperacji, wymiany myśli i wspólnego rozwoju.

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze