loader

CATALYST – zmiany regulaminu ASO

6 października 2009 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zatwierdzone decyzją Nadzoru Finansowego z dnia 21 września 2009 r. Zmiany polegają m.in. na dostosowaniu dotychczas obowiązujących przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu do obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu. 
Dzięki temu, od dnia 6 października rynek wzbogacony zostanie o możliwość obrotu na rynku alternatywnym prowadzonym przez GPW. 

Zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych CATALYST został uruchomiony 30 września 2009 r. Obrót instrumentami dłużnymi odbywa się na platformach transakcyjnych GPW i BondSpot (dawniej MTS-CeTO). W pierwszych dniach działania rynku emitenci i inwestorzy mieli do dyspozycji platformy, działające jako rynki regulowane (giełdowy i pozagiełdowy). Do końca roku 2009 ruszy czwarta platforma tworząca Catalyst, czyli alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze