loader

Bank Credit Agricole wyróżniony w badaniu Diversity IN Check 2024

Certyfikat przyznany Credit Agricole Bank Polska S.A. doceniający wysiłki na rzecz różnorodności, zawieszony przed tablicą promującą miesiąc różnorodności „Miesiąc Różnorodności 2024.

Diversity IN Check jest prestiżowym narzędziem diagnozującym stopień zaawansowania organizacji w zakresie zarządzania różnorodnością i dążenia do osiągnięcia spójności społecznej. W tym roku Credit Agricole znalazł się wśród 54 organizacji, które zakwalifikowały się na listę, co podkreśla zaangażowanie banku w strategiczne podejście do zarządzania różnorodnością i budowanie włączającej organizacji.

 

Jesteśmy dumni, że nasze podejście do różnorodności i inkluzji zostało docenione w badaniu Diversity IN Check. To dowód na to, że nasze codzienne działania na rzecz kreowania otwartej i włączającej kultury organizacyjnej, które są wpisane w naszą strategię, zgodnie z założeniami – wzmacniamy spójność społeczną i przeciwdziałamy wykluczeniu oraz wspólnie tworzymy inspirujące miejsce pracy, przynoszą wymierne rezultaty. Udział w badaniu zapewnia nam cenną informację zwrotną o dojrzałości naszej firmy w zarządzaniu różnorodnością i pozwala poszerzać wiedzę oraz doskonalić strategiczne działania. – podkreśla Beata Janczur, wiceprezeska zarządu banku Credit Agricole.

 

Organizatorem badania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), koordynator Karty Różnorodności w Polsce, której Credit Agricole jest sygnatariuszem od 2018 r. FOB jest największą i najdłużej działającą organizacją pozarządową w Polsce, która w kompleksowy sposób zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu.

 

Kwestionariusz badawczy opiera się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards czy wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, co gwarantuje rzetelność i obiektywność oceny. Pytania w badaniu podzielone zostały na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, produkty i usługi.

 

Bank Credit Agricole od lat aktywnie wspiera inicjatywy promujące różnorodność, co przyczynia się do lepszego rozumienia i zaspokajania potrzeb współpracowników i klientów, a także budowania społeczeństwa otwartego na dialog i wzajemny szacunek.

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze