loader

Zakończenie siewu buraków w Nordzukcer Polska i międzynarodowy projekt Soil Values

Rzędy młodych zielonych roślin rosną na uprawianym polu ze wzgórzami i odległym miastem widocznym pod czystym niebem.

Na początku maja zakończyły się siewy buraka cukrowego w rejonach plantacyjnych Nordzucker Polska. Dwie cukrownie należące do koncernu, w Chełmży i Opalenicy, przyjmują buraki cukrowe od ponad 2,5 tys. polskich plantatorów, a swoje produkty sprzedają pod marką „Sweet Family”.

 

Warunki optymalne dla wysiewu buraka cukrowego

Wysianie nasion buraka cukrowego w odpowiednim czasie to tylko jedna z wielu kluczowych czynności warunkujących sukces uprawy. Buraki preferują wygrzaną glebę podczas kiełkowania, a siewki są delikatne wobec wiosennych przymrozków i potrzebują dostatecznej ilości wody. Dlatego też, w zależności od konkretnego regionu i uwarunkowań lokalnych wysiew odbywa się w różnych terminach. W Opalenicy siewy rozpoczęły się w 18 marca, natomiast w Chełmży 29 marca br.

 

W momencie wysiewu ważne jest, aby temperatura gleby na głębokości około 5 cm wynosiła przynajmniej 5°C. Wysiewanie ich w zimnej glebie może opóźnić kiełkowanie, co zwiększa ryzyko niższych plonów i gorszej jakości korzeni. Jednocześnie podczas dłuższych wschodów siewki narażone są na silniejsze porażenie ze strony patogenów glebowych. Przy planowaniu terminu siewu trzeba również brać pod uwagę przewidywane zmiany pogody podczas kiełkowania, kiedy to buraki są bardzo wrażliwe na przymrozki oraz występujące po mocnych opadach zaskorupienie wierzchniej warstwy gleby.

 

W większości kraju nie było warunków do siewu w pierwszych tygodniach kwietnia z powodu niskiej temperatury oraz lokalnych nadmiarów wody. Plantatorzy nie chcieli ryzykować strat w zbiorach, dlatego wyczekiwali na odpowiedni moment rozpoczęcia wysiewu. Częstym widokiem jeszcze pod koniec kwietnia były siewniki na polach – mówi Marcin Lechowski, prezes Nordzucker Polska.

 

author avatar
Paulina
Come Creations Group

1 2

O autorze