loader

Komisja Nadzoru Finansowego

User image

Posty autora:

Przedstawiciel UKNF powołany na drugą kadencję do Zarządu EBA

W dniu 8 grudnia 2015 r. na stanowisko Członka Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) po raz drugi powołano na 2,5-letnią kadencję Pana Andrzeja Reicha – Dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). EBA jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESFS), funkcjonującego od 1 stycznia 2011 r.

Działania KNF podjęte ws. spółki Platynowe Inwestycje

W dniu 4 grudnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o następujących środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które dotyczą spółki publicznej Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: Emitent), notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

Kara KNF dla Bertranda Le Guerna

W związku z otrzymaniem potwierdzenia doręczenia decyzji, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o decyzji z dnia 20 października 2015 r. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 września 2014 r., w przedmiocie nałożenia na Bertranda Le Guerna (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 150 tysięcy złotych.