loader

281 zgłoszeń o przypadkach piractwa komputerowego w Polsce

W Polsce w 2009 roku BSA otrzymało 281 zgłoszeń o przypadkach piractwa komputerowego. W wyniku podjętych działań prawnych zawartych zostało 185 ugód. Największa opiewała na kwotę ponad 72 tys. złotych. Łącznie polscy przedsiębiorcy zapłacili ponad 821 tys. złotych, z czego około 747 tys. złotych to koszty odszkodowań, a 74 tys. złotych to koszty nabycia legalnego oprogramowania.

 

W 2009 roku BSA otrzymało prawie 4 tys. zawiadomień 

o przypadkach piractwa w firmach i przeprowadziło 2,256 działań prawnych 

w Europie, w wyniku których europejscy przedsiębiorcy narazili się na koszty 

w wysokości ponad 16 milionów USD.

 

„Dzięki zintensyfikowaniu działań prawnych BSA zawarło w ubiegłym roku większą liczbę ugód niż w 2008 roku.”— mówi Sarah Coombes, dyrektor ds. prawnych BSA w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) — „Stanowi to wyraźny sygnał dla firm, aby upewniły się, że korzystają z licencjonowanego oprogramowania. W przeciwnym razie, 

w tych trudnych pod względem finansowym czasach, narażają się na ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów związanych z koniecznością podjęcia działań prawnych oraz legalizacji, czyli zakupu licencji oprogramowania niezbędnego dla dalszej działalności firmy.” 

 

„Należy również mieć na uwadze, że na kwotę 16 milionów USD składają się jedynie koszty poniesione przez przedsiębiorców bezpośrednio na rzecz BSA. W rzeczywistości kwota ta jest znacznie większa, ponieważ nie uwzględnia własnych kosztów prawnych firm, strat finansowych spowodowanych zakłóceniem funkcjonowania firmy, utraty płynności finansowej, jak również kosztów związanych z utratą reputacji. Dane te pokazują, że korzystanie z nielegalnego oprogramowania jest niesłusznie postrzegane jako sposób na zaoszczędzenie kosztów, w rzeczywistości narażając firmy na poważne straty.”

 

„Oprócz efektywnych działań prawnych, BSA podejmuje również liczne inicjatywy edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości przedsiębiorców na temat korzyści jakie płyną z korzystania z legalnego oprogramowania.” — mówi Bartosz Malinowski, przewodniczący lokalnego komitetu BSA w Polsce — „BSA dostarcza przedsiębiorcom niezbędnych informacji, bezpłatnych narzędzi, jak również porad, które pomagają im lepiej zarządzać ich zasobami informatycznymi oraz prowadzić działalność zgodnie z prawem. Efektywne zarządzanie oprogramowaniem może generować oszczędności wskutek optymalizacji całkowitego kosztu utrzymania oprogramowania.”

 

Korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania ma negatywny wpływ nie tylko na działalność pojedynczych przedsiębiorstw, ale także na całą gospodarkę. Według raportu IDC na temat korzyści ekonomicznych wynikających z ograniczenia piractwa oprogramowania komputerowego z 2008 roku (ang. Piracy Reduction Impact Study)  dziesięcioprocentowy spadek piractwa oprogramowania komputerowego w Polsce w ciągu czterech lat zapewniłby niemal 1900 nowych miejsc pracy, pozwoliłby zwiększyć przychody przemysłu lokalnego o 1,1 mld USD oraz zapewniłby rządowi 110 mln USD dodatkowych przychodów z tytułu podatków.

 

Więcej informacji i porad jak skutecznie zarządzać oprogramowaniem, a także darmowe narzędzia do samodzielnego audytu można znaleźć na stronie www.bsa.org

Za pośrednictwem serwisu internetowego BSA można również dokonać zgłoszenia przypadków piractwa.

 

(BSA)

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze