loader

Wyrok za kłamstwo w oświadczeniu majątkowym

25 stycznia 2021 r. radna Gminy Ciasna została uznana przez Sąd Rejonowy w Lublińcu za winną podania nieprawdy i zatajenia faktycznego stanu swojego majątku w wypełnianych w latach 2014-2019 oświadczeniach majątkowych. Wyrok jest prawomocny.

 

To efekt kontroli przeprowadzonej pomiędzy 5 lipca 2019 r. a 19 marca 2020 r. przez Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Katowicach. Pod lupą kontrolerów znalazły się oświadczenia majątkowe składane w latach 2014-2019 przez jedną z radnych Gminy Ciasna. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

  • – niewykazywaniu w oświadczeniach majątkowych środków pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej na rachunkach bankowych oraz zgromadzonych w walucie Euro, przechowywanych w gotówce w domu;
  • – zaniżaniu ujawnianej w oświadczeniach majątkowych wartości gospodarstwa rolnego, poprzez zaniżenie wartości posiadanych budynków oraz nieuwzględnienie przy obliczaniu tej wartości posiadanych maszyn rolniczych oraz inwentarza;
  • – niewykazywaniu w poszczególnych oświadczeniach majątkowych udziału we własności 4 samochodów osobowych (współwłasność z mężem w ramach małżeńskiej wspólności ustawowej oraz z synami);
  • – zaniżeniu podanej przez Kontrolowaną w pozycji A. IX. dotyczącej składników mienia ruchomego, wartości dwóch ciągników rolniczych oraz kombajnu zbożowego.

 

O wynikach kontroli  CBA zawiadomiło prokuraturę. Po przeprowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Lublińcu śledztwie, Sąd Rejonowy w Lublińcu  wyrokiem z dnia 25 stycznia 2021 r. uznał kontrolowaną winną popełnienia zarzucanych czynów. Wyrok jest prawomocny.

 

źródło: Wydział Komunikacji Społecznej CBA

O autorze