loader

Wyniki finansowe GRODNO SA za I-II kwartał roku obrotowego 2015/2016

Warszawa, 26 listopada 2015 r.

Informacja prasowa

 

WYNIKI FINANSOWE GRODNO SA ZA I-II KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2015/2016

 

KOLEJNY KWARTAŁ Z RZĘDU Z DWUCYFROWYM

WZROSTEM PRZYCHODÓW I POPRAWĄ ZYSKÓW

 

mln zł

I pół. 2015/2016

I pół. 2014/2015

zmiana %

Przychody ze sprzedaży

147,6

104,7

41%

EBITDA

4,4

3,9

14%

EBIT

2,6

1,9

38%

Zysk netto

1,7

0,995

71%

 

 

 – Grodno zajmuje dominującą pozycję na rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych, co przekłada się na osiągane wyniki finansowe. I półrocze roku obrotowego 2015/2016 zakończyliśmy rekordowym wzrostem przychodów o 41% rdr i ponad 70% poprawą zysku. To efekt konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, w tym poszerzania sieci sprzedaży i oferty asortymentowej – mówi Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

 

DWUCYFROWY WZROST SPRZEDAŻY

 

Przychody ze sprzedaży rosną z kwartału na kwartał. W II kwartale roku obrotowego 2015/2016 Grodno odnotowało sprzedaż na poziomie 80,9 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Narastająco w I półroczu br. spółka odnotowała 147,6 mln zł przychodów wobec 104,7 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 41% rdr. To efekt rozbudowy sieci sprzedaży oraz dywersyfikacji oferty produktowej w perspektywicznych segmentach rynku.

 

SKOKOWY WZROST ZYSKÓW

 

W II kwartale bieżącego roku obrotowego spółka osiągnęła 1,7 mln zł zysku operacyjnego, tj. 22% wzrostu rdr. Marża EBIT w tym okresie wyniosła 2,1%. Narastająco spółka wygenerowała 2,6 mln zł EBIT, co oznacza wzrost o 38% rdr. Marża w tym okresie wyniosła 1,75%. Zysk netto w II kwartale br. obrotowego wzrósł o 37% rdr do poziomu 1,17 mln zł. Narastająco zysk netto w I półroczu roku obrotowego 2015/2016 wyniósł 1,7 mln zł, co oznacza wzrost o 71% w stosunku do I półrocza roku obrotowego 2014/2015.

 

ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY I ASORTYMENTU, CEL – W PIERWSZEJ TRÓJCE W BRANŻY

 

Spółka stale inwestuje w rozwój sieci i asortymentu. Celem spółki jest osiągnięcie pozycji w pierwszej trójce w branży. W kwietniu br. dzięki emisji akcji spółka pozyskała 4,8 mln zł na inwestycje. W I półroczu bieżącego roku obrotowego firma uruchomiła dwa własne punkty sprzedaży oraz jeden franczyzowy. Do końca marca 2016 r. firma planuje uruchomić kolejnych 5 punktów w województwach małopolskim, śląskim i lubuskim. Ponadto spółka zmodernizowała i rozbudowała oddział w Częstochowie oraz przygotowuje się do rozbudowy hali magazynowej w Małopolu, gdzie przeprowadzono już pierwsze prace inwestycyjne. Na koniec I półrocza bieżącego roku obrotowego, tj. do 31.09.2015 r. Grodno dysponowało asortymentem 24 tys. artykułów. Do końca 2016 r. asortyment wzrośnie do 35 tys. pozycji. W omawianym okresie największą sprzedaż na poziomie 75,3 mln zł spółka odnotowała w segmencie wykonawców usług, tj. instalatorów oraz firm wykonujących instalacje elektryczne (50,9% udziału w sprzedaży). Sprzedaż w segmencie dystrybucyjnym wyniosła 30,6 mln zł (20,7% udziału w sprzedaży). Znaczące pozycje zajęły także sprzedaż do obiektów wielkopowierzchniowych – 19,4 mln zł (13,1% udziału w sprzedaży) oraz do przemysłu – 15,4 mln zł (10,4% udziału w sprzedaży firmy).

 

1 2

O autorze