loader

W 2013 KBJ S.A. podwoi zyski

W dniu 19 września zarząd KBJ S.A. opublikował prognozę wyniku finansowego za 2013 r. Prognozowane przychody spółki wyniosą zdaniem zarządu 10,4 mln zł, co stanowi wzrost o 75% w stosunku do przychodów za rok 2012. Zgodnie z prognozą zysk spółki w bieżącym roku wyniesie 980 tys. zł, czyli o 130% więcej niż w roku ubiegłym.
„Organiczne zwiększanie skali działalności naszej spółki przebiega zgodnie z planami zarządu i z tym co zapowiadaliśmy w zeszłych kwartałach. Ponad dwukrotny wzrost wyniku netto pozwoli na poprawę rentowności sprzedaży KBJ o niemal jedną trzecią – z 7,2% na 9,4%”  mówi Artur Jedynak – Prezes Zarządu KBJ.
Osiągnięcie powyższych wyników jest możliwe dzięki kontynuowaniu działań na rzecz rozwoju spółki poprzez zwiększanie bazy klientów oraz zwiększanie udziału umów długoterminowych w przychodach firmy. Spółka ciągle rozwija też zespół kompetentnych i zmotywowanych konsultantów, dzięki czemu możliwa jest obsługa klientów na najwyższym poziomie, a także prace badawczo-rozwojowe w celu wprowadzenia nowych, innowacyjnych i unikalnych usług do oferty.
KBJ zajmuje się dostarczaniem usług oraz produktów informatycznych dla dużych przedsiębiorstw wykorzystujących systemy Business Intelligence oraz ERP. Buduje rozwiązania dedykowane, wykraczające poza standardowo oferowane funkcjonalności, skupiając się na analityce, oferuje projekty z zakresu integracji oraz ściśle biznesowe wdrożenia (controlling personalny, planowanie i konsolidacja finansowa, systemy informatyczne wspierające rachunkowość budżetową). W tym kontekście spółka wykracza poza klasycznie definiowany rynek ERP. 
Jednym z podstawowych celów spółki jest przejście na rynek główny GPW, czemu sprzyjają stały wzrost przychodów ze sprzedaży i stała poprawa rentowności. Kiedy tylko KBJ spełni wymagane kryteria kapitalizacji oraz free float, zarząd planuje przeniesienie spółki na rynek podstawowy. 
„Według szacunków IDC na lata 2013-2017, partnerzy SAP osiągną w regionie Europy przychody na poziomie 70 mld USD z dostaw usług dotyczących technologii analitycznych oraz Big Data. W połączeniu z przychodami z budowy rozwiązań dedykowanych oraz wsparcia i utrzymania aplikacyjnego SAP, pozwala to oszacować potencjał rynku w którym funkcjonuje KBJ” ocenia Artur Jedynak.
O autorze