loader

Światowa gospodarka odzyskuje siły

Według najnowszego badania Atradius Economic Research, światowa gospodarka odzyskuje siły, a straty wywołane pandemią COVID-19 odrobiono już w II kwartale br. Eksperci szacują, że do końca 2021 roku gospodarka odnotuje wzrost o 6,2 proc w skali globalnej. Poziom ożywienia jest jednak zróżnicowany, co wynika po części z nierównomiernego tempa szczepień w poszczególnych krajach, a głównym zagrożeniem dla odbudowy nadal pozostaje wariant Delta. Atradius przewiduje jednocześnie, że liczba upadłości przedsiębiorstw na świecie wzrośnie, ponieważ wiele tymczasowych środków mających zapobiegać niewypłacalności jest stopniowo wycofywanych.

Nierównomierny wzrost

Choć globalna liczba zachorowań na COVID-19 rośnie w miarę rozprzestrzeniania się bardziej zakaźnych wariantów, nastroje społeczne i ekonomiczne ulegają poprawie, a ożywienie w handlu trwa. Eksperci Atradius szacują, że w 2021 roku światowa gospodarka wzrośnie o 6,2 proc., równocześnie wskazując, że głównym zagrożeniem dla odbudowy nadal będą wariant Delta oraz spowolnione tempo szczepień w niektórych krajach.

Jak wynika z badania Atradius Economic Research, światowy handel towarami przekroczył poziom sprzed pandemii, a 12-miesięczna średnia krocząca wzrosła w maju 2021 roku o 3,5 proc. r/r. Przewiduje się, że w najbliższym czasie to ożywienie będzie kontynuowane, ale straci nieco na dynamice. Jednocześnie wciąż wysokie pozostaje ryzyko wzrostu inflacji, zwłaszcza na rynkach wschodzących. Zmusza to banki centralne do zaostrzenia polityki monetarnej, co hamuje ożywienie  i stanowi zagrożenie dla wzrostu gospodarczego.

Dobre nastroje w strefie euro

W związku z kontynuacją szczepień oraz dobrą sytuacją w Europie, w nadchodzących miesiącach można spodziewać się znoszenia kolejnych obostrzeń, a co za tym idzie, większego optymizmu wśród społeczeństwa. Według europejskiego wskaźnika nastrojów (ESI), obliczanego przez Komisję Europejską, nastroje Europejczyków utrzymują się na wysokim poziomie. Wskaźnik poprawił się w lipcu br. i wyniósł 118,9, czyli znacznie powyżej neutralnego poziomu 100.

W strefie euro wzrosła stopa inflacji, osiągając w maju 2 proc. r/r, czyli najwyższy poziom od końca 2018 roku. Mimo to oczekuje się, że Europejski Bank Centralny będzie kontynuował swoją politykę monetarną. Eksperci Atradius nie przewidują, by EBC podniósł stopy procentowe przed połową 2024 roku.

Liczba niewypłacalności będzie rosnąć

Powszechnie oczekiwany wzrost liczby upadłości, który zapowiadano na początku pandemii, nie nastąpił w 2020 roku. Choć wiele przedsiębiorstw borykało się z zatorami płatniczymi, na większości rynków liczba upadłości firm zmalała – globalny spadek wyniósł 14 proc. i był szczególnie odczuwalny w Europie oraz Azji, a nieco mniej w Ameryce Północnej. Za spadek odpowiedzialna była nowa polityka państw w reakcji na kryzys. Aby chronić przedsiębiorstwa przed upadłością, rządy udzieliły firmom wsparcia fiskalnego, jak również zmieniły zasady postępowań upadłościowych.

Atradius prognozuje odwrócenie sytuacji i wzrost liczby niewypłacalności na świecie o 12 proc. do końca 2021 roku. Trwające łagodzenie ograniczeń prowadzi do stopniowego powrotu gospodarki do normalności. W większości krajów będzie to prawdopodobnie skutkowało wycofywaniem wsparcia fiskalnego i powrotem do starych zasad postepowań upadłościowych. Z wyjątkiem Australii, Japonii i Szwecji, które wciąż utrzymują bardzo niski poziom niewypłacalności, większość rynków odnotuje w tym roku wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw.

 

1 2

O autorze