loader

Recepta na bezpieczeństwo w sieci

Cyberbezpieczeństwo to jedno z największych wyzwań, przed którym stoją nie tylko przedsiębiorstwa i rządy państw, ale także każdy z użytkowników Internetu – mówi Dariusz Piotrowski z Microsoft w rozmowie z Capital24.tv.

 

Jak wykazują badania, niedostateczne wewnętrzne polityki bezpieczeństwa IT przekładają się na podatność na zagrożenia z zewnątrz. Co ważne – wzrasta ich świadomość i, jak podaje raport EY, już 53% ankietowanych wskazuje na organizacje przestępcze jako źródło niebezpieczeństwa. Badani główne cele cyberataków upatrują w dezorganizacji przedsiębiorstw (25% respondentów wskazało to jako podstawowe zagrożenie), kradzieży danych finansowych, w tym numerów kart kredytowych czy haseł do bankowości internetowej (28%), ponadto 20% wskazało kradzież własności intelektualnej, a 19% nadużycia finansowe.

 

Blisko 40% przedsiębiorstw przyznaje, że nie jest w stanie w czasie rzeczywistym zareagować na zagrożenia i ataki, które się pojawiają. Rozwiązaniem powyższych problemów są programy partnerskie między rządami, firmami i dostawcami technologii informatycznych. Programy te polegają na wzajemnym udostępnianiu danych o zagrożeniach  i atakach, co pozwala na aktywną identyfikację potencjalnych i nieznanych zagrożeń. Oznacza to konieczność przewidywania złośliwego działania i wykrywanie nietypowych zdarzeń, które mogą świadczyć o zagrożeniu. Na bazie tych informacji można budować systemy zabezpieczeń, które później pozwalają nam bronić się przed tego typu zagrożeniami. Microsoft prowadzi takie programy, tym samym chroniąc wielomilionowe rzesze użytkowników firm, z którymi współpracuje – podkreśla Dariusz Piotrowski.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze