loader

Polski Ład zagwarantuje przedsiębiorcom ulgi na innowacje

Wprowadzenie Polskiego Ładu ma skutkować szerokim pakietem ulg na innowacje dla przedsiębiorców. Mają one obowiązywać od 2022 roku i dotyczyć pięciu obszarów: ulgi B+R, IP Box, ulgi na prototyp, na robotyzację przemysłową i na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ulga B+R (tj. badawczo-rozwojowa) wiąże się z możliwością odliczenia kwot od podstawy opodatkowania nawet do 150% (w przypadku Centrum Badawczo-Rozwojowego) kosztów kwalifikowanych związanych z badaniami naukowymi oraz pracami rozwojowymi. Dla nowych podatników oraz startup-ów w ramach tejże ulgi istnieje możliwość zwrotu gotówkowego, ale tylko wtedy, gdy kwota kosztów kwalifikowanych, podlegających odliczeniu, przewyższa kwotę dochodu. Zwrot gotówkowy możliwy jest również  w przypadku poniesienia straty finansowej.

IP Box, czyli zachęta do większej innowacji oraz rejestrowania własności intelektualnej

Jest to ulga podatkowa, która obowiązuje od stycznia 2019 roku w naszym porządku prawnym. Wprowadzenie tej ulgi ma na celu przede wszystkim rozwój nowych technologii, poprzez wprowadzenie stawki 5% podatku dla kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (intellectual property), które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Przy obliczaniu dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej można uwzględnić jedynie koszty faktycznie poniesione i bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo – rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, nabyciem wyników prac badawczych czy nabyciem samej własności intelektualnej.

– Od 2022 roku możliwe będzie korzystanie z obu tych ulg, co wcześniej nie było możliwe. Dla przedsiębiorców jest to spore ułatwienie, pozwalające na odliczenia kosztów poniesionych na działania badawcze i rozwojowe, przy jednoczesnym korzystaniu z preferencyjnego opodatkowania wyników tych działań. Połączenie tych ulg ma zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia intensywności działań badawczych oraz rejestracji ich wyników w formie własności intelektualnej w Polsce – przekonuje Teresa Warska, specjalistka od prawa podatkowego w Systim.pl.

Ulga na pobudzenie przemysłu (robotyzację)

1 2

O autorze