loader

KE Poprawia Prognozy dla Polski na Lata 2023-24

Podsumowując, prognozy Komisji Europejskiej przedstawiają obiecujący obraz polskiej gospodarki, pomimo niepewności związanych z globalnymi czynnikami. Przewiduje się, że Polska będzie kontynuować swoją ścieżkę wzrostu, z optymistycznymi prognozami dotyczącymi wzrostu PKB, ożywienia konsumpcji prywatnej i zwiększenia inwestycji. Jednak, mimo tych pozytywnych trendów, KE wskazuje również na kilka obszarów, które wymagają uwagi, takich jak wysoka inflacja i potencjalny wzrost deficytu.

Mimo to, Polska nadal przewyższa średnią UE pod względem wskaźników rynku pracy, z prognozowaną stopą bezrobocia poniżej średniej dla UE. Wysokie tempo wzrostu płac jest również pozytywne, z prognozowanym dodatnim wzrostem realnym zarówno w 2023, jak i 2024 roku.

1 2

O autorze