loader

Przewozy na Ukrainę bez zezwoleń

Komisarz Unii Europejskiej ds. transportu, Adina Valean, potwierdziła możliwość przewozu towarów przez polskich przedsiębiorców na Ukrainę bez zezwoleń. Zgodnie z umową między Unią Europejską a Ukrainą, która obowiązuje do 30 czerwca 2024 r., niektóre rodzaje przewozów drogowych towarów nie podlegają wymogom uzyskania zezwoleń przewidzianych w umowach dwustronnych.

To oświadczenie jest odpowiedzią na interwencję Ministerstwa Infrastruktury, które odnotowało przypadki niesłusznych kar nałożonych na polskich przedsiębiorców za brak zezwoleń. Ministrowie infrastruktury Andrzej Adamczyk i Rafał Weber wyrazili zadowolenie z potwierdzenia stanowiska polskich przedsiębiorców przez Komisję Europejską.

Cel i zakres umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego są dostępne na stronie Unii Europejskiej.

Adamczyk podkreślił, że pierwotna propozycja przedłużenia umowy UE-Ukraina przez Komisję Europejską była nieokreślona, tj. do zakończenia działań wojennych. Interwencja Polski doprowadziła do ustalenia konkretnego terminu – 30 czerwca 2024 r.

O autorze