loader

Indeks Life Science na trzylecie rynku NewConnect

Po trzech latach od uruchomienia rynek NewConnect udowodnił, że jest najdynamiczniej rozwijającym się międzynarodowym rynkiem alternatywnym w Europie. Notowanych jest tu 155 spółek z Polski, Republiki Czeskiej i Bułgarii reprezentujących ponad 10 branż, a sektor spółek technologicznych jest jednym z najliczniej reprezentowanych. W tak krótkim czasie NewConnect stał się drugim – wśród rynków alternatywnych prowadzonych przez 13 giełd europejskich – pod względem liczby debiutów oraz trzecim pod względem liczby notowanych spółek. Również wysokie, trzecie miejsce, warszawski rynek alternatywny zajmuje pod względem wskaźnika obrotu (stosunek obrotu do kapitalizacji), który obrazuje płynność rynku*.

W ciągu trzech lat funkcjonowania NewConnect, spółki pozyskały łącznie ponad 560 mln zł, z czego ponad 500 mln zł stanowi kapitał pozyskany w wyniku przeprowadzenia nowych emisji. Średnia wartość oferty spółki debiutującej na NewConnect kształtuje się na poziomie ok. 3,5 mln zł. (przy średnim koszcie emisji 5,45 proc.). Alternatywny rynek akcji GPW jest również platformą, która może ułatwić awans na główny rynek GPW. W marcu 2010 r. GPW wyróżniła segment NewConnect Lead, z którego dwie spółki – LST Capital i Pragma Inkaso – przeszły już na główny parkiet Giełdy.

Sukces NewConnect to rezultat trafnych założeń przyjętych podczas planowania i wdrażania tego projektu, który został dopasowany do polskich realiów gospodarczych oraz potrzeb przedsiębiorców. Jest to również rezultat nieprzerwanej pracy akwizycyjnej, promocyjnej i edukacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych, która stworzyła wokół rynku synergiczną sieć partnerów – firm doradczych, inwestycyjnych, kancelarii prawnych – w Polsce i za granicą, które w działaniu na rzecz rynku znalazły szansę rozwoju własnego biznesu.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze