loader

Europosłowie z Komisji Transportu nawołują do zaprzestania zmian czasu z letniego na zimowy

Niemal w przededniu kolejnej sezonowej zmiany czasu europosłowie zajmujący się transportem nawołują państwa członkowskie UE do przyśpieszenia prac i reakcji na stanowisko obywateli, którzy nie chcą przestawiać zegarów.

W marcu 2019 roku Parlament Europejski głosował w sprawie zaprzestania sezonowych zmian czasu na wiosnę i jesień od 2021 roku. Propozycja nie wpisała się jednak w cele Rady Unii Europejskiej, której przez dwa lata nie udało się ustalić wspólnego stanowiska.

Niemal w przededniu kolejnej zmiany czasu z zimowego na letni parlamentarny sprawozdawca, szwedzki europoseł Johan Danielsson powiedział, że to ważne, żeby wsłuchano się w głos obywateli, którzy domagają się zaprzestania zmian czasu.

“Rekordowe 4,6 miliony osób wyraziło swoje zdanie podczas konsultacji społecznych” – zauważył Danielsson. “Jest to temat szczególnie bliski naszym obywatelom i obywatelkom, i musimy pokazać im, że poważnie do niego podchodzimy. Szacuje się, że 20 proc. populacji cierpi na fizyczne lub psychiczne problemy wywołane zmianą czasu. To często przedstawiciele i przedstawicielki najbardziej narażonych grup: dzieci, osoby starsze, osoby chronicznie chore. Mam szczerą nadzieję, że państwa UE skończą ze swoją opieszałością i siądą przy stole negocjacyjnym, żeby bez dalszych opóźnień zgodzić się na zaprzestanie zmian czasu w Unii” – dodał europoseł.

Przewodnicząca Komisji Transportu i Turystyki, Francuska Karima Delli podkreśliła, że 84 proc. obywateli i obywatelek UE opowiada się za zaprzestaniem zmian czasu z letniego na zimowy, które – jak wskazują liczne badania – mają negatywny wpływ na nasze zdrowie.

“Jest jasnym, że trzeba zaprzestać sezonowych zmian czasu, a państwa UE muszą same uzgodnić wybór najlepszej strefy czasowej dla własnego regionu. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli nie zaczniemy rozmów na ten temat jak najszybciej, jak to możliwe” – zaznaczyła Delli.

W odpowiedzi na inicjatywy obywatelskie, w lutym 2018 r. Parlament wezwał Komisję Europejską do oceny dyrektywy w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego i, jeśli okaże się to konieczne, przedstawienia propozycji zmian.

1 2

O autorze