loader

Dzień Polonii to nie tylko święto Polaków rozsianych po świecie

Niech świadomość przynależności do Narodu Polskiego będzie dla Państwa zawsze powodem do dumy, a biało-czerwona flaga i orzeł biały zawsze i nierozerwalnie łączą Was z ukochaną Ojczyzną – powiedział Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki w Dniu Polonii i Polaków za Granicą.

 

Treść całego przemówienia:

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!

Już po raz dwudziesty obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. To dzień poświęcony rzeszom tych, którzy z różnych przyczyn znaleźli się poza granicami Ojczyzny. Są wśród nich ci, których zatrzymała powojenna zmiana granic, ale także ci, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszego losu; ci, których zmusiła do wyjazdu komunistyczna władza, czy ci, dla których emigracja była jedynym z możliwych wyborów ideowych czy moralnych.

Bez względu na to, jakie były powody, istotne jest to, że święto Polonii wzmacnia poczucie polskiej wspólnoty narodowej ponad granicami i ponad wszelkimi podziałami.

W ostatnim czasie nasze świętowanie  ma jednak inny niż zwykle charakter.  Globalna pandemia COVID-19 spowodowała, że tak jak w ubiegłym roku, tak i obecnie, nie możemy spotkać się osobiście i dochować pięknej tradycji światowych obchodów w krajach zamieszkania naszych Rodaków, zapoczątkowanej przez pana marszałka Bogdana Borusewicza w 2008 roku. Wierzę, że w kolejnych latach będziemy mogli powrócić do tego chlubnego zwyczaju.

Dzień Polonii to nie tylko święto Polaków rozsianych po całym świecie, to także wyraz zainteresowania Izby Wyższej polskiego parlamentu sytuacją Rodaków za granicą. Już Senat I kadencji upomniał się o zapewnienie Polakom na Kresach Wschodnich pełni praw do zachowania tożsamości narodowej, nauczania języka polskiego, podtrzymywania kultury, praktykowania religii, kultywowania polskich tradycji i obyczajów. Wówczas, gdy senatorowie przyjmowali uchwałę w sprawie polityki wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej, nie przypuszczali nawet, że po bez mała ćwierć wieku sytuacja naszych Rodaków na Białorusi wymagać będzie jeszcze bardziej stanowczych i zdecydowanych działań. Szczególnie dziś nie możemy pozostać obojętni, gdy łamane są prawa Polaków, od pokoleń mieszkających w tym kraju. Nie możemy godzić się na to, że przedstawiciele mniejszości polskiej, między innymi  pani Andżelika Borys, Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i wielu, wielu innych, poddawani są haniebnym represjom. Dlatego po raz kolejny wzywam reżim Aleksandra Łukaszenki do natychmiastowego uwolnienia bezprawnie więzionych, a także do zaniechania antypolskiej kampanii propagandowej oraz represji wobec polskiej mniejszości, w tym polskich organizacji i szkół społecznych oraz państwowych.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze