loader

Credit Agricole dołączył do programu Climate Positive

Bank Credit Agricole przystąpił do partnerstwa przy programie Climate Positive, który realizuje cele proklimatyczne wynikające z 10 Zasad United Nations Global Compact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Bank, poprzez współpracę z innymi firmami i instytucjami, będzie dążył do sprostania globalnym wyzwaniom.

Bank Credit Agricole, dzięki byciu partnerem programu Climate Positive podejmuje strategiczne działania na rzecz ludzi i środowiska i tym samym dołącza do innych firm i instytucji, które promują Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wybrane inicjatywy na rok 2022 skupiają się wokół celów dotyczących działań na rzecz ochrony klimatu, zrównoważonej energii, zasobów wodnych
i zrównoważonych miast.

 

W ramach programu Climate Positive organizowanych jest wiele spotkań z ekspertami, konferencji i projektów, które szerzą edukację na temat zmian, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu oraz promują innowacyjne rozwiązania. Stale poszerza się też liczba wydanych przez organizację raportów, do których należą: „Zielone Finanse w Polsce”, „Małe elektrownie wodne w Polsce” czy „Bałtyk dla wszystkich”. Program Climate Positive świetnie wpisuje się w naszą strategię i wspiera naszą ambicję osiągnięcia neutralności klimatycznej z działalności oraz z portfela klientów do 2050 r. Program ten to także doskonała szansa na edukację, współpracę międzysektorową, networking branżowy, wymianę doświadczeń, wypracowanie dobrych praktyk oraz możliwość uczestniczenia w jednych z najciekawszych projektów i publikacji dotyczących zrównoważonego rozwoju – podkreśla Jędrzej Marciniak, wiceprezes Zarządu w Credit Agricole, odpowiedzialny w banku za obszar ESG.

 

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa, która zrzesza obecnie ponad 16 tysięcy członków biznesowych, w tym akcjonariusza banku, międzynarodową Grupę Crédit Agricole. Inicjatywa ta jest częścią systemu ONZ, która działa w ponad 160 krajach, w tym również
w Polsce. UN Global Compact Network Poland
jest biurem krajowym oraz lokalnym punktem kontaktowym i informacyjnym dla polskich członków United Nations Global Compact. Swoją misję realizuje poprzez działania w czterech programach parasolowych: Climate Positive, Business and Human Rights, Anti-corruption Programme oraz Uniting Business for Ukraine, dostarczając wytycznych na skalę globalną, sprawdzonych praktyk, zasobów i wydarzeń networkingowych.  Są one pomocne w budowaniu bardziej zrównoważonej środowiskowo i społecznie gospodarki światowej.

 

Program Climate Positive to przykład praktyki, która realizuje m.in. 13. Cel Zrównoważonego Rozwoju – „Działania w dziedzinie klimatu” i Cel 17. – „Partnerstwa na rzecz celów”.

 

W tym roku Credit Agricole dołączył również do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz został nowym członkiem trzeciej edycji ogólnopolskiego programu Climate Leadership. Wspiera on firmy w działaniach związanych z łagodzeniem i przystosowaniem do zmian klimatu.

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze