loader

2020 był rokiem rekordowych przeładunków w Porcie Gdynia

Rok 2020 był rokiem rekordowych przeładunków pomimo spowolnienia gospodarczego wywołanego światową pandemią. Zostały osiągnięte kolejne kamienie milowe w realizacji inwestycji budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, budowa Publicznego Terminalu Promowego oraz innych projektów, które są kontynuacją wizji budowniczych portu, Eugeniusza Kwiatkowskiego i inż. Tadeusza Wendy.

Port Gdynia w 2020 roku sfinalizował wiele strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i zaplecza logistycznego inwestycji, które w przeważającym względzie podnoszą walor konkurencyjności Portu Gdynia w basenie Morza Bałtyckiego.

Stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią mocny argument za rozwijaniem gdyńskiego portu. W ciągu ostatnich 3 lat inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte w Porcie Gdynia opiewają na kwotę ponad 1 mld zł. Strategiczną inwestycją jest Port Zewnętrzny, który jest w fazie realizacji.

1 2

O autorze