loader

Wszczęcie procedury odwołania prezes i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie

Pomnik Lady Justice, młotek, książki i część ramienia osoby w garniturze widoczne na drewnianym biurku.

Warszawa, Polska – Minister Sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie opinii w sprawie odwołania z pełnionych funkcji Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzi Joanny Przanowskiej-Tomaszek, oraz jej zastępców: wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie, sędziów Patrycji Czyżewskiej, Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs, Radosława Lenarczyka, Agnieszki Sidor-Leszczyńskiej i Marcina Rowickiego. Każda z tych osób zostanie zawieszona w pełnieniu czynności z dniem 19 czerwca 2024 r.

Wniosek Ministra Sprawiedliwości został uzasadniony brakiem udziału samorządu sędziowskiego w wyborze obecnego kierownictwa sądu oraz apelem podpisanym przez 129 sędziów o ich odwołanie. W apelu podniesiono, że Prezes Sądu Okręgowego nie respektowała orzeczeń sądowych dotyczących przywracania do orzekania zawieszonych sędziów, a zarządzanie sądem było nieudolne, co przyczyniało się do narastania problemów w sądzie.

Minister Sprawiedliwości przypomniał, że zmiany wprowadzone w 2017 roku przez Zbigniewa Ziobrę, które wyeliminowały wpływ samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów, doprowadziły do sytuacji, w której na te stanowiska często wyznaczano osoby bez odpowiedniego doświadczenia. To znacząco obniżyło standard zarządzania sądami.

Dodatkowe argumenty za odwołaniem kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie obejmują podpisanie przez niektórych sędziów list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), która została ukształtowana ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. i nie spełniała kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie po dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą sytuacji w sądzie, stwierdzając, że jest to jedyne rozwiązanie mogące zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu sądem.

Zgodnie z art. 27 § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych, Prezes i wiceprezesi sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji, gdy dalsze pełnienie funkcji nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości. Procedura odwołania rozpoczyna się od wniosku Ministra do kolegium sądu o podjęcie opinii w tej sprawie, a na czas rozpatrywania wniosku Minister może zawiesić osoby, których dotyczy wniosek.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze