loader

MF podało wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w marcu

W marcu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 3.236 mln zł.

W marcu sprzedaliśmy obligacje:

  • 12-miesięczne obligacje premiowe (POS0323) – 428,0 mln zł
  • 3-miesięczne (OTS0722) – 1.525,3 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0324) – 95,3 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0325) – 57,6 mln zł,
  • 4-letnie (COI0326) – 844,4 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0332) – 260,4 mln zł.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.525,3 mln zł (47% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (26%), 12-miesięczne (13%) i 10-letnie (8%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 2-letnie (3%) oraz 3-letnie (2%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono kwotę 25 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Grafika słupkowa przedstawiająca sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2021 i 2022 r (mln zł) w marcu 2022 r.

W marcu sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 3,2 mld złotych. W pierwszym kwartale sprzedaliśmy instrumenty skarbowe o łącznej wartości 11,5 mld złotych, czyli o 14% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W marcu oferowaliśmy 12 miesięczne obligacje premiowe POS0323, które oprócz gwarantowanych odsetek dają szansę na wygranie premii pieniężnej w wysokości 100.000 złotych. Duże zainteresowanie tymi obligacjami przełożyło się na wartość puli premii do wygrania i oznacza, że 16 lutego 2023 r. zostanie rozlosowanych aż 88.888 premii o rekordowej wartości 4 mln zł 

– komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Liczba i wartość premii losowanych 16 lutego 2023 r.

Liczba premii

Wartość pojedynczej premii

I stopnia

8

100.000 zł

II stopnia

80

10.000 zł

III stopnia

800

1.000 zł

IV stopnia

8.000

100 zł

V stopnia

80.000

10 zł


Do wygrania będzie pula 88.888 premii o wartości 4.000.000 zł.

1 2

O autorze