loader

Szkolenie dla osób udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Ministerstwo Sprawiedliwości na polecenie wiceministra Marcina Romanowskiego zorganizowało szkolenie dla osób udzielających wsparcia w placówkach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W szkoleniu uczestniczyli również kuratorzy sądowi.

Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia związane z m.in. przekraczaniem granicy i legalizacją pobytu, podejmowaniem pracy, sprawami rodzicielskim oraz świadczeniami społecznymi. W szkoleniu, prowadzonym zdalnie w sześciu turach, w okresie do 10 kwietnia 2022 r., wzięło udział niespełna 3000 uczestników. Szkolenie prowadzili prawnicy specjalizujący się w prawie imigracyjnym i humanitarnym.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z regulacjami prawnymi związanymi z zakresem udzielania pomocy cudzoziemcom, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy. Od pierwszych dni wojny mogą oni uzyskać wsparcie w ponad 300 miejscach ulokowanych w całej Polsce, działających w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. System finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  Ministerstwo umożliwia również uchodźcom możliwość skorzystania z 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. 

Sieć punktów pomocy i informacje w języku ukraińskim

W placówkach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym uchodźcy mogą otrzymać doraźną, szybką, nieodpłatną, kompleksową i profesjonalną pomoc – prawną, psychologiczną, medyczną i rehabilitacyjną. To również wsparcie materialne dostosowane do konkretnych potrzeb. Wykaz placówek, w których otrzymać wsparcie znajduje się na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Dzięki działającej również w języku ukraińskim stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/ możliwa jest szybka i skuteczna pomoc ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę. Do dyspozycji uchodźców pozostaje również całodobowa Linii Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900. Infolinia jest dostępna w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.     

Bezpłatna pomoc prawna

Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwia cudzoziemcom, w tym uchodźcom wojennym z Ukrainy możliwość skorzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Z porady w systemie nieodpłatnej pomocy można skorzystać osobiście w punkcie lub np. przez telefon lub komunikator internetowy. Jeśli cudzoziemiec nie zna języka polskiego, może przyjść do punktu z tłumaczem albo wybrać punkt, w którym pomoc udzielana jest także w języku obcym np. ukraińskim, rosyjskim lub angielskim. Z wykazem ponad 300 punktów, w których można skorzystać z porad z zakresu prawa cudzoziemców oraz porad w językach obcych, można zapoznać się na stronie np.ms.gov.pl.

Ulotka o wsparciu

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ulotkę w języku ukraińskim o wsparciu, z którego mogą skorzystać ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę. Od pierwszego dnia zbrojnej napaści na Ukrainę resort niesie pomoc potrzebującym. W załączeniu zamieszczamy ulotkę.

 

Навчання для людей, які допомагають біженцям з України

Міністерство юстиції за дорученням віце-міністра Марціна Романовського організувало навчання для людей, які допомагають у центрах загальнопольської мережі допомоги потерпілим і системи безкоштовної правової допомоги та безкоштовного консультування громадян. У навчанні також взяли участь співробітники пробації.

Тематика занять включала, зокрема, питання перетину кордону та легалізації перебування, працевлаштування, батьківства та соціальних виплат. У дистанційному навчанні, яке проводилося у шість турів, у період до 10 квітня 2022 року взяли участь майже 3000 учасників. Навчання проводили юристи, які спеціалізуються в імміграційному та гуманітарному законодавстві.

Учасників навчання ознайомлено з нормативно-правовими актами, що стосуються сфери надання допомоги іноземцям, з особливим врахуванням допомоги, що надається біженцям з України. З перших днів війни вони можуть отримати підтримку в більш ніж 300 місцях по всій Польщі, діючи в рамках Мережі допомоги потерпілим. Система фінансується з Фонду справедливості, яким керує Міністр юстиції.  Міністерство дає також можливість біженцям скористатися 1500 пунктами безкоштовної правової допомоги та консультацій для громадян. 

Мережа пунктів допомоги та інформації українською мовою

У відділеннях Мережі допомоги потерпілим біженці можуть отримати невідкладну, швидку, безкоштовну, всебічну та професійну допомогу: правову, психологічну, медичну та реабілітаційну. Це також матеріальна підтримка з урахуванням конкретних потреб. Перелік закладів, у яких можна отримати підтримку, знаходиться на сайті: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Завдяки сайту Фонду справедливості, який дії також українською мовою,www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/ , можлива швидка та ефективна допомога жертвам російського нападу на Україну. Біженці можуть також скористатися цілодобовою Лінія допомоги потерпілим за номером телефону: +48 222 309 900. Гаряча лінія працює польською, англійською, українською та російською мовами.     

Безкоштовна правова допомога

Міністерство юстиції дає можливість іноземцям, у тому числі військовим біженцям з України, скористатися системою безоплатної правової допомоги та безкоштовних громадянських консультацій. Консультацію в системі безкоштовної допомоги можна отримати особисто в пункті або, наприклад, по телефону або в інтернет комунікаторі. Якщо іноземець не знає польської мови, він може прийти в пункт з перекладачем або вибрати пункт, де допомога надається також іноземною мовою, наприклад, українською, російською чи англійською. Список з понад 300 пунктів, де можна скористатися порадами у сфері права іноземців та порадами іноземними мовами, можна знайти на сайті, наприклад, ms.gov.pl.

Флаєр про підтримку

Міністерство юстиції підготувало листівку українською мовою про підтримку, яку можуть отримати жертви російської агресії в Україні. З першого дня збройного нападу на Україну міністерство надає допомогу потребуючим. В додатку розміщуємо листівку.

źródło:

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Бюро комунікації і промоції
Міністерство юстиції

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze