loader

Korpus Wsparcia Seniorów pomaga osobom starszym

Zapewnienie seniorom możliwości bezpiecznego funkcjonowania w miejscu zamieszkania to główny cel Korpusu Wsparcia Seniorów. W tym roku na realizację programu przeznaczono 80 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” skierowany jest  do osób, które ukończyły 65 lat. O wsparcie mogą zwrócić się seniorzy, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

„To już trzecia odsłona tego programu, który uruchomiliśmy w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19. Szybko okazało się, że to ważna i potrzebna forma pomocy osobom starszym. Dzięki zaangażowaniu i współpracy rządu, wolontariuszy, organizacji pozarządowych i samorządów, wielu seniorów otrzymało niezbędne wsparcie” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W ramach Korpusu Wsparcia Seniorów realizowane są dwa moduły działań. Pierwszy z nich polega na zapewnieniu wsparcia społecznego przez wolontariuszy, którzy m.in. pomagają w zakupach, w wizytach u lekarza i w załatwianiu podstawowych spraw urzędowych. Pomoc obejmuje również dostarczenie ciepłych posiłków, produktów żywnościowych oraz paczek z podstawowymi artykułami pierwszej potrzeby. W ramach tego modułu seniorzy mogą uzyskać wsparcie psychologiczne.

Moduł drugi ma poprawić bezpieczeństwo oraz samodzielne funkcjonowanie osób starszych w miejscu zamieszkania przez tzw. opiekę na odległość. Zapewniają ją „opaski bezpieczeństwa”. Opaski wyposażone są w co najmniej dwie wybrane funkcje, np. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami lub funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

 

1 2

O autorze