loader

Program rezydencji artystycznych rozszerzono o ukraińskich artystów

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, dzięki funduszom otrzymanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozszerza program rezydencji artystycznych o artystów z Ukrainy.

Program rezydencji artystycznych został zainicjowany w 2021 roku w związku z represjami wobec twórców teatralnych w Białorusi (m.in. aktorów, reżyserów, scenografów, tancerzy, dramaturgów, dramatopisarzy). Jego główną ideą jest obecnie łączenie ukraińskich i białoruskich przedstawicieli zawodów kreatywnych związanych z teatrem z polskimi organizacjami i instytucjami kultury, tworzenie sieci kontaktów i stwarzanie realnych szans na podjęcie współpracy czy relacji zawodowej.

Rozszerzony program obejmie po trzydziestu obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy będą mogli odbyć sześciomiesięczne rezydencje w polskich instytucjach teatralnych. Umożliwi to udzielenie wsparcia ukraińskim artystom nie tylko w wymiarze bytowym, ale także w obszarze prześladowanej przez rosyjski reżim kultury, przyczyni się również do wzmocnienia polsko-ukraińskich relacji w dziedzinie teatru.

Do udziału w programie mogą zgłosić się polskie instytucje i organizacje prowadzące działalność związaną z teatrem i deklarujące gotowość przyjęcia co najmniej jednej osoby z Ukrainy lub Białorusi do odbycia rezydencji artystycznej.

Rezydencja artystyczna może trwać od jednego do sześciu miesięcy. W jej trakcie rezydent-osoba znajdować się będzie pod merytoryczną opieką organizacji/instytucji przyjmującej. Zakres i szczegóły rezydencji zostaną ustalone bezpośrednio pomiędzy rezydentem a organizacją czy instytucją przyjmującą. W ramach Programu organizator (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego) zwraca osobom odbywającym rezydencje koszty podróży z aktualnego miejsca zamieszkania oraz koszty utrzymania, a organizacjom i instytucjom przyjmującym – koszty opieki merytorycznej.

Zgłoszenia można nadsyłać do Instytutu do 15 kwietnia 2022 r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

 

1 2

O autorze