loader

Ochrona różnorodności biologicznej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakończyło ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Chroń bioróżnorodność”, której celem było wyjaśnienie istoty różnorodności biologicznej, jej roli oraz zagrożeń z nią związanych.

 

W ramach kampanii przeprowadzono szereg akcji, skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzież, nauczycieli oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Zorganizowano m.in. lekcje online poświęcone ochronie różnorodności biologicznej, w których uczestniczyło ponad 3 tys. uczniów z ponad 100 szkół. Opracowano również scenariusze lekcji z materiałami wspomagającymi nauczycieli w prowadzeniu zajęć.

 

„Przekazywanie młodzieży wiedzy na temat potrzeby ochrony różnorodności biologicznej oraz świadomość naszej zależności od otaczającego nas świata przyrody to nie tylko kwestia edukacji, ale również naszej odpowiedzialności wobec planety. Rozwijając ekologiczną świadomość w młodych umysłach, tworzymy szansę na głębokie przewartościowanie i zmianę podejścia do świata wokół nas. Różnorodność biologiczna stanowi nasz naturalny kapitał, od którego w dużej mierze zależy nasze bytowanie na Ziemi. Dlatego w naszym własnym interesie leży jej skrupulatna ochrona i mądrze z niej korzystanie” – mówi dr Monika Szewczyk, ekspert kampanii.

 

We wrześniu odbyło się także pięć webinarów, w których uczestniczyło ponad 500 pracowników urzędów gmin. Tematyka webinarów skupiła się na błękitno-zielonej infrastrukturze w mieście, retencji wody, rozwoju zieleni, rozwiązaniach opartych na przyrodzie w przestrzeni miejskiej i pozyskiwaniu finansowania na rzecz ochrony bioróżnorodności. Wszystkie webinary wkrótce będą dostępne na stronie internetowej kampanii.

 

„Dzięki tego typu webinarom możemy dostarczyć pracownikom naszych samorządów wiedzy i narzędzi niezbędnych do podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska. Edukacja i świadomość w zakresie ochrony różnorodności biologicznej stanowią kluczowe elementy w budowaniu zrównoważonych miast, przyjaznych zarówno przyrodzie, jak i człowiekowi” – podkreśla Jarosław Margielski, Prezydent Miasta Otwocka.

 

Kampania pokazała także konkretne działania, które można podjąć w celu wsparcia bioróżnorodności, zarówno na terenach wiejskich, przypominając o znaczeniu zadrzewień śródpolnych, jak i w miastach, np. poprzez ich odbetonowanie i rozwój błękitno-zielonej infrastruktury.

 

Podczas inauguracji kampanii Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło kolejną edycję konkursu „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”, wyniki których ogłoszono 6 października. Szczegóły można znaleźć na stronie: www.gov.pl/edukacja-ekologiczna/miasto-z-klimatem. „Poprzez konkurs 'Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt’ promujemy proekologiczne działania miast i pokazujemy dobre praktyki, które mogą być wzorem dla innych samorządów miejskich, jak skutecznie realizować działania, m.in. związane z zazielenianiem przestrzeni miejskich” – podkreśla Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

author avatar
Schultz
Rita Schultz, redaktor, wykładowca akademicki z ponad 20 letnim stażem, szkoleniowiec, prelegent.
O autorze