loader

Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego we wspieraniu rozwoju inwestycji w Polsce

Cyfrowa i zielona transformacja oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników to klucz do wzrostu inwestycji w polskiej gospodarce. Takie wnioski płyną z dzisiejszej konferencji Europejskiego Banku Inwestycyjnego „Inwestycje jako akcelerator zmian”, w której uczestniczył wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Jerzy Golecki. W dyskusji podkreślano także konieczność transformacji energetycznej polskiej gospodarki i jej energetyczne uniezależnienie od rosyjskich surowców.

W konferencji zorganizowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uczestniczyła wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego prof. Teresa Czerwińska, a także przedstawiciele instytucji finansowych i przedsiębiorców.

Na spotkaniu przedstawiono wyniki szóstej ankiety EBI dotyczącej inwestycji w Polsce. Jest to coroczne badanie przeprowadzane przez bank, którego celem jest zebranie informacji dotyczących aktywności inwestycyjnej, wymagań dotyczących finansowania, a także wyzwań, z jakimi mierzą się zarówno mniejsze, jak i większe firmy. Ankieta przeprowadzana jest w każdym kraju członkowskim.

Zachęcanie przedsiębiorców do inicjowania i rozszerzania inwestycji przyczyni się do stabilnego rozwoju polskiej gospodarki – tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania komfortu życia w Polsce. Dlatego też przygotowaliśmy szereg działań, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania. Należą do nich między innymi – Polska Strefa Inwestycji i Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

– mówił wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Jerzy Golecki.

Rekordowe inwestycje zagraniczne w Polsce

Polska od lat pozostaje jednym z bardziej atrakcyjnych kierunków napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) – wyróżniamy się globalnie, a w regionie jesteśmy liderem. Rok 2021 r. pomimo kolejnych fal pandemii był rekordowy pod względem napływu takich inwestycji (27,9 mld euro, tj. +84 proc. r/r) oraz tych obsługiwanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce przy wsparciu Agencji ponad 3,5 mld  euro, tj. o 0,8 mld euro więcej niż przed rokiem). Znaczącą część napływu BIZ do Polski stanowią reinwestowane zyski, co świadczy o lojalności inwestorów wobec naszego rynku.

Gospodarka Polski jest  stabilna, a sama Polska jest bezpiecznym krajem do prowadzenia inwestycji

– powiedział podczas konferencji wiceminister Mariusz Golecki.

Rola EBI we wzroście inwestycji w Polsce

Wiceminister Golecki podkreślił rolę Europejskiego Banku Inwestycyjnego we wspieraniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego zarówno w krajach europejskich, jak i znajdujących się poza UE.

Szansą na jeszcze większe pobudzenie środków na rzez zrównoważonych inwestycji w Europie jest program InvestEU. W perspektywie długoterminowej program ma skupiać się na obszarach, które są kluczowe nie tylko dla polityki Unii, ale również dla polityki Polski, tj. rozwoju zrównoważonej infrastruktury, rozwoju badań, innowacji i cyfryzacji, wsparciu działalności małych i średnich przedsiębiorstw

– powiedział  wiceminister Mariusz Jerzy Golecki.

Zaznaczył, że w ramach programu InvestEU co najmniej 30 proc. środków zostanie przeznaczonych na łagodzenie zmian klimatycznych i projekty adaptacyjne, wspierające zieloną transformację Europy.

Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Polska swoimi atutami od lat przyciąga inwestorów zagranicznych, a wzmacnianiu tej  tendencji mają sprzyjać kolejne inicjatywy – redukcja barier dla nowych projektów, wsparcie innowacji poprawiających skuteczność już wykorzystywanych zasobów oraz wdrożenie i upowszechnienie szkoleń, aby pracownicy mogli nabywać i doskonalić niezbędne umiejętności.

Rozwiązanie problemów strukturalnych pozostaje kluczem do utrzymania wzrostu i realizacji transformacji – podkreślali uczestnicy konferencji na panelu poświęconym wzmacnianiu inwestycji w Polsce. W dyskusji uczestniczyli dyrektor w departamencie operacyjnym EBI odpowiedzialna za kraje nadbałtyckie i Europę Północną Sandrine Croset, wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki, prezes zarządu Banku Pekao Leszek Skiba oraz członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Robaczyński.

Wiceminister Golecki podkreślił, że czynnikiem, który ma decydujący wpływ na rozwój gospodarczy jest wzrost efektywności.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.

1 2

O autorze