loader

Tag: sms, andrzej ogonowski, edukacja, szkoła, know-how, marketing SMS

Edukacja 2.0 dzięki… SMS-om

Jednostki oświatowe coraz częściej konkurują ze sobą o uwagę rodziców czy studentów. Wybór przedszkola lub uczelni niejednokrotnie jest podyktowany dostępnością...