loader

BVG będzie finansował rozwój przedsiębiorstw technologicznych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Monochromatyczny obraz szczytu górskiego ze śniegiem i tekstem informującym o zamknięciu przez bvalue funduszu wzrostu o wartości 90 milionów euro, którego celem jest wspieranie ambitnych przedsięwzięć typu „scale-up” w Europie Środkowo-Wschodniej.

bValue Fund, jeden z najbardziej doświadczonych inwestorów technologicznych w Polsce, poinformował o zamknięciu trzeciego funduszu bValue Growth (BVG).

bValue Growth jest trzecim i największym dotychczas zebranym funduszem w historii bValue. Co istotne, pozyskanym w okresie trwającego kryzysu finansowego. Około połowy zgromadzonego kapitału pochodzi od instytucji finansowych, w tym Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF) oraz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Reszta kapitału została uzyskana od inwestorów prywatnych, w tym polskich i zagranicznych family office.

– Cieszy nas zaufanie inwestorów. Szczególną satysfakcję mamy z dużego mandatu zaufania, jakim obdarzył nas EIF na pierwszym zamknięciu Funduszu, co w znaczący sposób ułatwiło pozyskanie kolejnych inwestorów – powiedział Maciej Balsewicz, Founder i Managing Partner bValue Fund, odpowiedzialny za proces tworzenia nowych funduszy. – Jesteśmy jednym z niewielu funduszy inwestycyjnych nowej generacji w Polsce, który zebrał trzeci kolejny fundusz. Dodatkowo cieszy fakt, że w większości przyciągnął on nowych inwestorów, co świadczy o bardzo dobrych wynikach osiąganych przez nasz zespół w ramach poprzednich funduszy. BVG ma stabilną i zdywersyfikowaną bazę inwestorów, w tym ok. 50% to  inwestorzy instytucjonalni i ponad 50% – inwestorzy prywatni, głównie z Polski i Europy Zachodniej.

– Zamknięcie z sukcesem funduszu przez bValue Growth podkreśla katalityczną rolę EIF – powiedziała Marjut Falkstedt, EIF Chief Executive. – Nasza inwestycja w BVG była możliwa dzięki programowi European Scale-up Action for Risk (ESCALAR), który wspiera inwestycje w firmy w fazie scale-up i stanowi świetne dopasowanie do strategii bValue Growth, ułatwiając dostęp do kapitału szybko rosnącym firmom z regionu CEE.

bValue Growth otwiera nową klasę aktywów w regionie, tzw. growth equityChce zapełnić lukę finansowania występującą pomiędzy funduszami venture capital – inwestującymi  na wczesnym etapie – i private equity, oferującymi głównie wykupy.
Fundusz inwestuje w poszczególne projekty kwoty 5-15 mln EUR, w zamian za udziały 20-40% w kapitale. W wyjątkowych przypadkach będzie nabywał pakiety większościowe.
W obszarze zainteresowania funduszu są szybko rosnące firmy ze sprawdzonym modelem biznesowym oraz silnym i zmotywowanym zarządem. Fundusz koncentruje się na spółkach technologicznych lub tych z istotnym komponentem technologicznym.
– Siłą bValue jest posługiwanie się językiem technologii w budowaniu silnych relacji
z przedsiębiorcami. Nasze doświadczenie i kultura organizacyjna sprawiają, że potrafimy być wartościowym partnerem mniejszościowym, który jest w stanie wnieść konkretną wartość dodaną –
podkreśla Maciej Balsewicz.

Fundusz bValue jest liderem rynku growth equity w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 2016 roku i utworzyła trzy fundusze o łącznym kapitale przekraczającym 100 mln EUR. Fundusze te zainwestowany w 40 spółek i dokonały 14 wyjść z inwestycji. Zespół bValue składa się z dziewięciu ekspertów Funduszu oraz platformy już ponad 50 doradców dziedzinowych, współpracujących z Funduszem – świadczących strategiczne i taktyczne wsparcie dla zespołu inwestycyjnego oraz dla spółek z portfela (bValue Bench).

bValue Growth zainwestował dotychczas w spółkę Hostersi, wiodącego dostawcę usług migracji do chmury i usług opieki nad infrastrukturą chmurową. Obecnie Fundusz jest na etapie zamykania kilku kolejnych inwestycji, o których zamierza poinformować wkrótce. Do portfela poprzednich funduszy bValue należą takie spółki, jak: Tidio, Spin.ai, Noo.ma, Wellbee, AlohaCamp,
czy YourKaya. 

author avatar
Schultz
Rita Schultz, redaktor, wykładowca akademicki z ponad 20 letnim stażem, szkoleniowiec, prelegent.
O autorze