loader

smsapi.pl

User image

Posty autora:

SMS rozwiązaniem problemu zaległych płatności

Utrzymywanie płynności finansowej decyduje o prawidłowym działaniu firm, a wpływa na to w dużej mierze odpowiednie egzekwowanie należności od klientów. Istnieją liczne mechanizmy wspierające tego typu działania, a jednym z najskuteczniejszych narzędzi okazuje się zwykły SMS.

Short Code i dwukierunkowa komunikacja SMS w kampaniach marketingowych

W realizacji kampanii marketingowej niezwykle przydatna może okazać się usługa Short Code, czyli krótkie 4- lub 5-cyfrowe numery SMS umożliwiające dwukierunkową komunikację między marką a konsumentami. Short Code największą popularność zyskały w USA, niemniej na polskim rynku coraz częściej można spotkać się z ciekawymi realizacjami z wykorzystaniem tej usługi.

Masowa wysyłka plików – dlaczego warto wybrać SMS?

Przesyłanie plików do szerokiego grona odbiorców najczęściej kojarzy się z masową wysyłką maili. Niestandardową i skuteczną formą dystrybucji materiałów multimedialnych może okazać się… SMS. Takie rozwiązanie umożliwia usługa Rich Media SMS, która niesie ze sobą wiele korzyści płynących przede wszystkim z dużo wyższego współczynnika otwarcia (Open Rate) w porównaniu do innych narzędzi.

Platformy do masowej wysyłki SMS – jak to działa?

Od kilku lat rozwijane są narzędzia SaaS umożliwiające automatyzację komunikacji na linii klient – firma za pośrednictwem wiadomości SMS. Do ich obsługi wystarczy odpowiednia integracja z systemem informatycznym w firmie oraz interfejs programowania aplikacji (API). Jak działają platformy do masowej wysyłki SMS i jak mogą usprawnić pracę administratora sieci oraz całego przedsiębiorstwa?