loader

Parlament ogłasza UE “strefą wolności dla osób LGBTIQ”

W odpowiedzi na ograniczanie praw osób LGBTIQ w niektórych krajach UE, jak Polska i Węgry, posłowie zadeklarowali EU „strefą wolności dla osób LGBTIQ”.
Dwa lata po tym, jak pierwszy polski powiat ogłosił się „wolnym od ideologii LGBTI”, Parlament ogłasza UE „strefą wolności dla osób LGBTIQ”, w rezolucji przyjętej 492 głosami do 141, przy 46 wstrzymujących się od głosu.

Od marca 2019 r. ponad 100 polskich regionów, powiatów i gmin przyjęło uchwały deklarujące się jako wolne od „ideologii” LGBTIQ. Zgodnie z tymi uchwałami samorządy powinny powstrzymać się od zachęcania do tolerancji wobec osób LGBTIQ oraz wycofać pomoc finansową z organizacji promujących niedyskryminację i równość.

Nasilenie dyskryminacji i ataków na osoby LGBTIQ w Polsce

Posłowie podkreślają również, że na „strefy wolne od LGBTIQ” należy spojrzeć w szerszym kontekście, ponieważ społeczność LGBTIQ w Polsce jest narażona na coraz większą dyskryminację i ataki, w szczególności nasilającą się mowę nienawiści ze strony władz publicznych, wybranych urzędników (w tym obecnego prezydenta) oraz prorządowych mediów. Ubolewają również nad aresztowaniami działaczy na rzecz praw osób LGBTIQ oraz atakami i zakazami marszów Pride.

Mimo, że Komisja Europejska odrzuciła wnioski polskich miast, które przyjęły takie uchwały, o przyznanie funduszy unijnych w ramach programu „Partnerstwo miast”, posłowie wzywają instytucję do pójścia dalej. Komisja powinna wykorzystać wszystkie narzędzia, w tym procedurę dotyczącą naruszenia prawa, zgodnie z art. 7 Traktatu o UE, a także niedawno przyjęte rozporządzenie w sprawie ochrony budżetu UE, aby przeciwdziałać łamaniu praw podstawowych osób LGBTIQ w UE.

1 2

O autorze