loader

LOTOS konsekwentnie realizuje plan zagospodarowania złoża B8 na Morzu Bałtyckim

Dążąc do uzyskania racjonalnej stopy zwrotu z inwestycji oraz mając na względzie trudną sytuację na globalnym rynku ropy naftowej, spółka LOTOS Petrobaltic zdecydowała o modyfikacji planów dotyczących modernizacji platformy „Petrobaltic”. Jednocześnie spółka zapewnia, że pozostałe prace związane z uruchomieniem wydobycia ze złoża B8 są realizowane zgodnie z harmonogramem. 
– Testową produkcję ropy naftowej na złożu B8 uruchomimy jeszcze w tym roku – podkreśla Zbigniew Paszkowicz, prezes zarządu LOTOS Petrobaltic i wiceprezes ds. poszukiwań i  wydobycia Grupy LOTOS S.A. – Z kolei realizację docelowego wydobycia, z wykorzystaniem modernizowanej platformy, przewidujemy od połowy 2016 roku. Jest to podyktowane głównie aktualnym – relatywnie niskim poziomem cen ropy naftowej – bezpośrednio wpływającym na opłacalność całego przedsięwzięcia.       
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz technicznych LOTOS Petrobaltic podjął decyzję o zmianie zakresu modernizacji platformy „Petrobaltic”, uzyskując w efekcie oczekiwany wzrost opłacalności ekonomicznej projektu zagospodarowania złoża B8.
W związku z tym podpisana umowa na pierwotnie przewidywany zakres prac stoczniowych nie będzie wdrażana. Jednak warto podkreślić, że zostały już przeprowadzone prace przygotowawcze do rozpoczęcia właściwego procesu przebudowy platformy.Prace zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem przez spółki MARS Shipyards&Offshore należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Grupa LOTOS S.A. wysoko ocenia profesjonalizm i zaangażowanie w projekt tych podmiotów.
Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, w sytuacji istotnej zmiany przedmiotu umowy obligują LOTOS Petrobaltic do zamknięcia dotychczasowego postępowania i uruchomienia nowego przetargu, uwzględniającego zmodyfikowany zakres prac. Przetarg będzie zorganizowany przez należącą do LOTOS Petrobaltic S.A. spółkę celową, która jest aktualnie posiadaczem koncesji produkcyjnej na złożu B8 oraz platformy Petrobaltic.

– Nowy proces rozpocznie się w przyszłym tygodniu – informuje prezes Paszkowicz. – Wszystkie firmy mogące wziąć w nim udział, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych już teraz zapraszamy do współpracy. Jestem przekonany, że przebudowa platformy „Petrobaltic” stanowi szansę rozwoju, nie tylko dla spółki LOTOS Petrobaltic, ale także branży stoczniowej w Polsce.  
Podkreślić należy, że notowania cen ropy naftowej na rynkach światowych spadły na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy o blisko 50% (spadek z 105 USD/bbl na początku sierpnia 2014r do  53 USD/bbl na koniec stycznia 2015r). Naturalnym jest, że taka sytuacja wymaga analizy opłacalności wszystkich planowanych i już realizowanych projektów inwestycyjnych koncernu, aby właściwie dostosować je do aktualnych warunków rynkowych. Zapewni to optymalną efektywność ekonomiczną realizowanych projektów, z korzyścią dla spółki i jej akcjonariuszy. 
O autorze