loader

AZJA NAJLEPSZĄ LOKALIZACJĄ DLA DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ

Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield „Ranking lokalizacji pod działalność produkcyjną” (Manufacturing Index 2014) wynika, że najlepszą lokalizacją świata jest obecnie Malezja.
W opublikowanym raporcie uwzględniono czynniki, które mogą wpływać na działalność przedsiębiorstw produkcyjnych w 30 krajach o największej produkcji przemysłowej według Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).
Głównym celem opracowanego rankingu jest wskazanie parametrów, które przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę przy ocenie i wyborze najbardziej odpowiednich lokalizacji na potrzeby ekspansji lub relokacji.  
Raport zawiera analizę trzech głównych obszarów, tj. kosztów, rodzajów ryzyka i warunków, które zostały podzielone na ponad 30 podkategorii. W celach porównawczych określono wagę poszczególnych czynników, takich jak logistyka, prawdopodobieństwo klęsk żywiołowych, ryzyko gospodarcze oraz koszty energii i pracy.
Ranking sporządzono dla przykładowej spółki o wysoko zmechanizowanym profilu działalności, która na ogół potrzebuje niewykwalifikowanej siły roboczej, funkcjonuje na rynku obejmującym wiele regionów oraz oferuje jeden produkt gotowy. Firmy tego typu zazwyczaj kierują swoją ofertę do rosnącej populacji miejskiej i uważają zrównoważony rozwój za istotny czynnik. Pozycje wszystkich państw w rankingu zostały określone w wyniku przyjęcia takiej firmy za punkt odniesienia.

REGION

KRAJ

POZYCJA

Azja i Pacyfik

Malezja

1

Azja i Pacyfik

Tajwan

2

Azja i Pacyfik

Korea Południowa

3

Azja i Pacyfik

Tajlandia

4

Azja i Pacyfik

Chiny

5

Ameryka Północna i Południowa

Kanada

6

EMEA

Federacja Rosyjska

7

Azja i Pacyfik

Indonezja

8

Ameryka Północna i Południowa

USA

9

Ameryka Północna i Południowa

Meksyk

10

EMEA

Turcja

11

EMEA

Szwajcaria

12

EMEA

Polska

13

Ameryka Północna i Południowa

Wenezuela

14

EMEA

RPA

15

EMEA

1 2

O autorze