loader

Rechters

User image

Posty autora:

Otwarta bankowość po pandemii: Sposób myślenia i kultura motorem sukcesu

Podczas gdy świat zastanawia się, jaka będzie nowa normalność po COVID19, wybitny znawca branży Chris Skinner na swoim blogu The Finanser zamieścił już kilka celnych spostrzeżeń. Jeden z jego artykułów kieruje do slajdów z Finch Capital, The Future of Disruptive and Enabling Financial Technology post CV-19, oferujących wiele refleksji na temat wpływu kryzysów na wyniki ekonomiczne i wycenę spółek z branży fintech, jak również ich przyszłego dostępu do finansowania.

Inwestorzy nie mają odpowiednich narzędzi, aby poruszać się na zmiennych rynkach

Firmy zarządzające majątkiem, które wierzą, że inwestorzy detaliczni dalej będą płacić za usługi poniżej oczekiwań w warunkach zmienności na rynku i utrzymają wszystkie dotychczasowe inwestycje, czeka bolesne przebudzenie. Preferowana przez wiele takich podmiotów strategia „kup i trzymaj” w celu maksymalizacji dochodów z opłat jest w najlepszym razie niedostosowana do sytuacji na rynku, a w najgorszym razie stanowi przykład działania z pominięciem interesu klienta.

Saxo Bank i grupa kapitałowa Geely Holding tworzą joint venture FinTech na potrzeby chińskiego rynku

Saxo Bank A/S (Saxo Bank) i Geely Sweden Holdings AB, spółka zależna grupy kapitałowej Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd. (Geely), podpisały umowę w sprawie utworzenia wspólnego technologicznego przedsięwzięcia. Spółka joint venture (JV) zaoferuje finansowe i regulacyjne rozwiązania technologiczne instytucjom finansowym w Chinach, takim jak banki i przedsiębiorstwa z sektora FinTech. Saxo Bank i Geely będą miały po 50% udziałów w nowym podmiocie.

Cyfryzacja inwestycji

Cyfrowe rozwiązania inwestycyjne i samodzielne inwestowanie zyskują na popularności. Obecnie ponad 100 mln osób na całym świecie inwestuje i zawiera transakcje drogą elektroniczną. Chociaż istnieją krajowe i regionalne różnice w zachowaniach traderów i inwestorów, tendencja zmierza wyraźnie w jednym kierunku: coraz więcej osób korzysta z demokratyzacji informacji, edukacji i dostępu do rynku, aby realizować własne cele finansowe i wpływać na otoczenie, w którym żyją.

Saxo Bank i Nasdaq oferują portfel akcji spółek wzrostowych dostępny w ramach usługi SaxoSelect

Saxo Bank, specjalista w obszarze fintech, specjalizujący się w transakcjach i inwestycjach z wykorzystaniem różnorodnych aktywów, oraz Nasdaq, lider usług dotyczących transakcji, rozliczeń, technologii giełdowych, notowań, informacji i spółek akcyjnych, ogłosiły nawiązanie współpracy, której celem jest udostępnienie nowego cyfrowego portfela inwestycyjnego wykorzystującego analizy Nasdaq Dorsey Wright w ramach usługi SaxoSelect.