loader

PKP CARGO S.A.

User image

Grupa PKP CARGO jest liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i drugim największym operatorem w Unii Europejskiej. Powstała w 2001 r. W zakresie usług logistycznych wykorzystuje transport lądowy (kolejowy i samochodowy) oraz morski (promowy). Posiada największą flotę kolejowego taboru towarowego w Polsce. Dziennie przewoźnik uruchamia średnio 1 tys. pociągów i obsługuje ok. 10 tys. klientów. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii i na Węgrzech. W skład Grupy PKP CARGO wchodzą spółki zależne, m.in. Cargosped (odpowiedzialna za przewozy intermodalne) oraz 
PS Trade Trans (krajowa i międzynarodowa spedycja kolejowa). W 2013 roku Grupa PKP CARGO  osiągnęła 4,8 mld zł przychodów i 65mln zł zysku netto, przewożąc 114 mln ton ładunków. 30 października 2013 roku PKP CARGO  zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na giełdzie. Wartość oferty publicznej, w której PKP S.A. sprzedało niemal 50 proc. akcji PKP CARGO  wyniosła 1,42 mld zł. Spółka obecnie wchodzi w skład indeksu mWIG40. Głównym jej akcjonariuszem pozostaje PKP SA.  Grupa PKP CARGO prowadzi aktywną działalność z zakresu CSR. Stosuje standardy odpowiedzialnej polityki pracowniczej, realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, jest także mecenasem zabytków techniki kolejowej, zgromadzonych m.in. w unikalnej na skalę europejską Parowozowni Wolsztyn. 

Posty autora:

Strajk w PKP CARGO zawieszony

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2015 r. porozumienia z Krajowym Komitetem Protestacyjno Strajkowym, działającym w PKP CARGO („KKPS”) (“Porozumienie”), zgodnie z którym strony zobowiązują się do podjęcia działań dążących do zawarcia, nie później niż do dnia 31 marca 2016 r., porozumienia kończącego spór zbiorowy, zawisły w Spółce od dnia 2 lipca 2015 r.

PKP CARGO powiększyło strategiczny terminal intermodalny w Poznaniu

Po pięciu miesiącach prac terminal intermodalny PKP CARGO w Poznaniu Franowie zyskał drugi plac manewrowo-składowy i lepszy układ dróg dojazdowych. Dzięki temu można przechowywać na nim więcej kontenerów. Łatwiej też do niego dojechać samochodem ciężarowym. Teraz obiekt ten jest gotowy do obsługi dodatkowych kontenerów transportowanych między Bałtykiem i Adriatykiem.

Drony PKP CARGO wylatały setki godzin, dobre doświadczenia przewoźnika zaprezentowane w Londynie

Od kilku miesięcy PKP CARGO wykorzystuje drony do ochrony swoich pociągów przed kradzieżami. Efekty przerosły oczekiwania przewoźnika, ilość kradzieży spadła o kilkadziesiąt procent. Drony zostały użyte już także poza granicami kraju. Doświadczenia PKP CARGO z użyciem dronów zostały zaprezentowane na konferencji „Secure Transportation Conference” w Londynie.

Dobre wyniki PKP CARGO w październiku – dane GUSwy

Grupa PKP CARGO po dziesięciu miesiącach 2015 roku przyspiesza – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W październiku operatorzy kolejowi przewieźli 694 tys. ton więcej, niż we wrześniu, z czego 513 tys. ton było udziałem PKP CARGO. W październiku udział Grupy w rynku zwiększył się o 0,8 pkt. proc. w masie i 1,9 pkt. proc. w pracy w porównaniu do września.

AWT zwiększy dwukrotnie potencjał terminala Ostrava-Paskov

AWT, należący do Grupy PKP CARGO drugi największy przewoźnik kolejowy w Czechach, powiększy powierzchnię terminala w Paskowie pod Ostrawą o 40 tys. m kw. Zwiększy to możliwości magazynowe tego obiektu o 2,4 tys. TEU (TEU – dwudziestostopowy kontener). Po zakończeniu prac całkowitą powierzchnia bazy przeładunkowej będzie wynosić 71 tys. m kw., a jej potencjał przeładunkowy podwoi się (do 4,8 tys TEU). Obiekt w Paskowie jest największym terminalem intermodalnym w Czechach. Stanowi on ważny punkt przeładunkowy dla zagłębia przemysłu samochodowego w Czechach, Słowacji i południowej Polsce. W tym momencie jego możliwości są wykorzystywane w stu procentach.

PKP CARGO przez trzy lata przewiezie blisko 12 mln ton węgla dla Polskiej Grupy Energetycznej

PKP CARGO wygrało jeden z największych przetargów na przewóz węgla koleją w tym roku. Spółka przetransportuje około 12 milionów ton „czarnego złota” i ponad milion ton sorbentów wapiennych dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Zlecenie obejmuje lata 2016-2018. Jego maksymalna łączna wartość to blisko 289 mln zł. Nowa umowa jest przedłużeniem dotychczasowej współpracy PKP CARGO z PGE.