loader

Prezydent w Doha zachęca do rozwijania współpracy

Polska, jako ważny importer katarskiego gazu, ma aspiracje stać się również ważnym dostawcą dla Kataru naszych wysokiej jakości usług i produktów – mówił Prezydent podczas II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego.

Wystąpienie podczas II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Ministrze, 
Szanowni Panowie Przewodniczący, 
Wszyscy dostojni przybyli Goście, Ekscelencje, 
Szanowni Państwo Prezesi, Wszyscy Szanowni Państwo,
Drodzy katarscy gospodarze, Drodzy przedsiębiorcy przybyli z Polski,
Szanowni Panowie Ambasadorowie, 

Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam i jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie.

Cieszę się, że spotykamy się dzisiaj tu, w Katarze, w Dosze podczas 2. edycji Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego.

Od samego początku mojej prezydentury, jako jeden z priorytetów aktywności międzynarodowej uznałem promowanie polskich interesów ekonomicznych na świecie oraz poszukiwanie synergii gospodarczych pomiędzy rynkiem polskim i rynkami naszych zaufanych partnerów zagranicznych.

Niezmiernie cieszy mnie obecność przedstawicieli polskich i katarskich władz państwowych, na czele z Panem Ministrem, organizacji gospodarczych w postaci Katarsko–Polskiej Rady Biznesu oraz przedsiębiorców z obydwu krajów.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, których praca przyczyniła się do zorganizowania tegorocznego Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego.

Liczę, że to dzisiejsze wydarzenie przyczyni się do nawiązania wielu nowych kontaktów, a przez to stanowić będzie impuls do intensyfikacji przyszłych relacji biznesowych.

Dostojni Goście, Szanowni Państwo,

Polska i Katar należą do najdynamiczniej rozwijających się państw na świecie. Stosunki polsko–katarskie w ciągu ostatniej dekady nabrały – śmiało można powiedzieć – absolutnie strategicznego znaczenia.

Od 2009 r. łączy nas długoterminowy kontrakt na zakup katarskiego gazu skroplonego, który jest odbierany w terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Polsce, w Świnoujściu.

Aktualnie Polska importuje rocznie z Kataru ok. 2,1 mln ton gazu skroplonego. W ubiegłym roku wartość tych dostaw przekroczyła pół miliarda dolarów. Udział wolumenu LNG dostarczanego z Kataru w ramach dostaw komercyjnych stanowi blisko ¾ całkowitego wolumenu LNG dostarczonego dotychczas do Polski. To pokazuje jak ważnym partnerem w tym zakresie jest Katar.

Obok sektora energetycznego dostrzegam szanse na rozwijanie współpracy w innych obszarach gospodarki. Jesteśmy zainteresowani dalszym wzmacnianiem naszych relacji w oparciu o znaczny potencjał po obu stronach.

W naszym bilansie handlowym z Katarem odnotowujemy dość duży deficyt po naszej stronie, dlatego też zależy nam na pogłębionym dialogu z katarskimi partnerami w celu omówienia możliwych form jego kompensowania – albo poprzez zwiększenie polskiego eksportu albo poprzez przyjęcie katarskich inwestycji. Jak powiedziałem, wartość samego LNG dostarczonego w zeszłym roku do Polski to ponad 500 mln dolarów, ok. 530 mln dolarów.

Szanowni Państwo, podczas gdy cały wolumen obrotów między naszymi krajami to nieco ponad 630 mln dolarów. Jak więc widać ta dysproporcja jest po prostu gigantyczna, w imporcie i eksporcie, bardzo zależy mi na tym, abyśmy podjęli kroki przynajmniej w kierunku poszukiwania możliwości jej zrównoważenia. Pewnie bardzo trudno będzie wyrównać te wartości, tak aby eksport z punktu widzenia polskiego był mniej więcej równy importowi, jeśli chodzi o wolumen kwotowy. Ale z całą pewnością możemy uczynić wiele, aby to zmienić.

A chcę zapewnić, że Polska ma wiele do zaoferowania i Katar z całą pewnością będzie mógł wiele na polskiej ofercie, oferowanej przez polskie firmy skorzystać.

Szanowni Państwo!

Dostrzegając pozytywne nastawienie naszych katarskich przyjaciół oraz sygnalizowaną przez nich gotowość do konstruktywnej współpracy, nie mam wątpliwości, że wkrótce uda nam się wypracować rozwiązania, które byłyby w tym zakresie satysfakcjonujące dla obu stron.

Chcę podkreślić, że Polska, jako ważny importer katarskiego gazu, ma aspiracje stać się również ważnym dostawcą dla Kataru naszych wysokiej jakości usług i produktów. Z rozmów z polskimi przedsiębiorcami wiem, że mamy dla Kataru ciekawą, unikalną ofertę technologiczną.

Jako Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zależy mi na wielowymiarowym rozwoju naszych relacji gospodarczych, rozwoju nieograniczającym się jedynie do wymiany handlowej, ale obejmującym także bardziej zaawansowane formy współpracy w zakresie inwestycji, nauki, technologii czy finansów. Gospodarki Polski i Kataru są komplementarne, co otwiera możliwość współpracy w wielu sektorach.

Oprócz lotnictwa, energetyki, czy też sektora teleinformatycznego obiecującym obszarem współpracy jest z całą pewnością sektor rolno–spożywczy.

Polska może zaoferować wysokiej jakości produkty żywnościowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne do wykorzystania w katarskim przemyśle produkcji żywności.

Zachęcam również stronę katarską do podjęcia współpracy z naszymi naukowcami, z naszymi uczelniami specjalizującymi się właśnie w kwestiach rozwoju i nauki związanej z rolnictwem, szeroko pojętą biologią. W tym zakresie mamy w Polsce bardzo szerokie doświadczenia i rozbudowaną bazę zarówno pod względem badawczym, jak i kadry naukowej. Zapewniam, że Katar może wiele zyskać na kontaktach i kontraktach w tym zakresie z Polską.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze