loader

Polska na czele zielonej rewolucji w transporcie UE

Zdjęcie grupowe formalnie ubranych osób na oficjalnym wydarzeniu, z flagami w tle wskazującymi kontekst europejski.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas nieformalnej Rady Ministrów ds. Transportu Unii Europejskiej w Brukseli zainicjowanej przez prezydencję belgijską, podkreślił kluczową rolę Polski w promowaniu zrównoważonego rozwoju sektora transportowego. Wśród omawianych tematów znalazły się zielony transport, rozwój transportu rowerowego oraz inicjatywy zwiększające dostępność połączeń kolejowych między europejskimi miastami.

W swoim wystąpieniu minister Klimczak zwrócił uwagę na znaczenie transportu rowerowego w strategii transportowej Polski, szczególnie w kontekście planowania zrównoważonej mobilności w obszarach miejskich. „Transport rowerowy odgrywa istotną rolę w naszej strategii, zwłaszcza w planowaniu zrównoważonej mobilności na obszarach miejskich,” mówił, podkreślając pozytywny wpływ inicjatyw rowerowych na środowisko, zdrowie publiczne i mobilność.

Minister infrastruktury zaznaczył również potrzebę zwiększenia inwestycji w międzynarodowe połączenia kolejowe, w tym finansowanie nowego i używanego taboru kolejowego dla połączeń międzynarodowych za pomocą środków unijnych. „Aby dalej rozwijać międzynarodowe połączenia kolejowe warto rozważyć zaangażowanie środków UE w sfinansowanie taboru dla tych połączeń,” zauważył Klimczak.

Podczas sesji międzyinstytucjonalnej, w której uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, państw członkowskich, państw sąsiadujących i Parlamentu Europejskiego, dyskutowano na temat odporności europejskich sieci transportowych. Minister Klimczak podkreślił, że Polska skutecznie wykorzystuje środki finansowe z instrumentu Łącząc Europę (CEF), wspierając kluczowe projekty takie jak Via Baltica i Rail Baltica.

W kontekście rozmów o wieloletnich ramach finansowych UE, Klimczak wskazał na potrzebę zwiększenia inwestycji w sektor transportu, by sprostać ambitnym celom unijnej polityki transportowej. „Wydarzenia na Ukrainie pokazały, że infrastruktura transportowa musi być odporna nie tylko na zdarzenia klimatyczne, ale również w kontekście mobilności wojskowej,” zaznaczył, wskazując na priorytetowe traktowanie inwestycji w bezpieczeństwo i odporność infrastruktury transportowej.

Na marginesie obrad, minister Klimczak odbył szereg spotkań dwustronnych z kluczowymi partnerami unijnymi, omawiając m.in. rewizję Umowy UE–Ukraina w sprawie transportu drogowego towarów. Jego aktywność podczas posiedzenia oraz szereg spotkań bilateralnych podkreśla zaangażowanie Polski w kształtowanie przyszłości polityki transportowej Unii Europejskiej.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze