loader

Pokazujemy, gdzie osoby z Ukrainy mogą szukać pracy w Polsce

  • Nie zgadzaj się na podjęcie pracy bez podpisania umowy na piśmie. Bez podpisanej umowy pracujesz nielegalnie i jesteś pozbawiony/pozbawiona praw wynikających z legalnego zatrudnienia.
  • Przed podpisaniem umowy o pracę zapoznaj się z warunkami w niej zawartymi, ewentualnie poproś kogoś, aby wyjaśnił i pomógł Ci zrozumieć jej zapisy.
  • W przypadku gdy zostaniesz przez pracodawcę niewłaściwie potraktowany, np. gdy pracodawca stosował wobec Ciebie przymus fizyczny lub psychiczny – zgłoś koniecznie sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy zapewnia nieodpłatne porady prawne na temat przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników. Informacje dostępne są również w języku ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne

  • Jeżeli stałeś/stałaś się ofiarą jakiegokolwiek innego przestępstwa – niezwłocznie skontaktuj się z policją.

Przydatne linki. Strony dostępne w języku ukraińskim

  • Centralna baza ofert pracy https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/listaOfert 
  • Portal Zielona Linia https://zielonalinia.gov.pl/ oraz infolinia 19524 
  • Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl 
  • Strona www.pomagamukrainie.gov.pl koordynacja pomocy humanitarnej

 

źródło: KPRM

1 2

O autorze