loader

Kongres Dobrych Praktyk wypracował nowe zalecenia dla spółek giełdowych

Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że mitem jest twierdzenie, iż kobiety nie chcą zajmować kierowniczych stanowisk. Jednym z powodów takich przekonań może być fakt, że przez przerwy w pracy związane z urodzeniem i wychowywaniem dzieci, tracą szansę na awans. Przeświadczenie, że kobiety nie podołają obowiązkom zarządczym jest całkowicie niesłuszne. Dzięki wprowadzeniu odgórnych wymogów co do liczby kobiet w zarządach, nie tylko zmniejszą się nierówności, ale również podejście innych kobiet, które zobaczą, że wysokie stanowiska są również w ich zasięgu – oceniała Ewa Radkowska – Świętoń, Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Eksperci podkreślali także istotę polityki różnorodności i korzyści z niej płynące

Różnorodność w organizacji jest jak inwestowanie. Inwestorzy mówią o dywersyfikacji inwestycji – podobnie jest również, kiedy mówimy o różnorodności w firmach. Jeśli zatrudnia ona homogeniczną grupę pracowników o podobnym pochodzeniu, wieku, płci, szanse na innowacyjne, dobre pomysły maleją. Natomiast w grupach mieszanych, różnorodnych – innowacyjność zdecydowanie rośnie – dodaje Izabela Tworzydło, BNP Paribas.

Firmy, w których są transparentne zasady wynagradzania oraz przejrzyste kryteria i równy dostęp do awansu, nie będą borykać się z problemami nierówności płci. Pomocne mogą okazać się specjalne stanowiska i grupy wsparcia w ramach organizacji, które skoncentrują się na zagadnieniach równości, będą rozwiązywać problemy czy organizować kampanie w tym zakresie – dodała Sylwia Czarkowska, Lotte Wedel.

Frekwencja na wydarzeniu jedynie potwierdza moje przeświadczenie, że małymi krokami można zmienić świat. Zaproszeni na wydarzenie eksperci chętnie dzielili się swoją wiedzą, z której mogą skorzystać także mniej doświadczone spółki. Była to druga edycja Kongresu Dobrych Praktyk organizowana przez moją agencję [vi:] i z pewnością nie ostatnia – podsumowała Victoria Iwanowska, organizatorka Kongresu.

 

źródło: komunikat prasowy

1 2

O autorze