loader

Grupa Klepsydra pozyskała 6,75 mln zł na rozwój i przejęcia

Grupa Klepsydra, polska firma świadcząca usługi funeralne, poinformowała o pozyskaniu 6,75 mln zł w wyniku emisji akcji serii F. Środki te mają zostać przeznaczone na sfinansowanie przejęć firm pogrzebowych oraz zasilenie spółki w środki obrotowe.

Emisja, która objęła 2.250.000 akcji, była skierowana do wybranych inwestorów. Zainteresowanie ofertą przewyższyło jej wielkość, co wskazuje na pozytywne odbiór Grupy Klepsydra na rynku.

Pozyskane środki mają przyczynić się do realizacji strategii spółki, która zakłada konsolidację rynku usług funeralnych w Polsce. Grupa Klepsydra planuje zbudować silną grupę kapitałową, składającą się z około 20 podmiotów działających na kluczowych rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10% udziału w tym rynku.

Pierwszym krokiem w realizacji tej strategii jest przejęcie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, którego Grupa jest obecnie większościowym udziałowcem.

Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A., podkreślił, że rynek usług funeralnych w Polsce jest stabilny i stanowi pole do dynamicznego rozwoju.

O autorze