loader

Eksport bez ryzyka

Na mocy przyjętego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 28 lipca 2009 r. Rządowego Programu Wspierania Eksportu BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów.

Finansowanie udzielane zagranicznym kredytobiorcom objęte jest ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. która ubezpiecza je zarówno pod względem ryzyka politycznego, jak i handlowego.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze