loader

CrowdConnect

User image

CrowdConnect.pl - profesjonalna platforma crowdinvesting prowadzona przez Dom Maklerski INC S.A. Na platformie prezentowane są informacje o akcjach i warunkach ich nabycia emitowanych w ramach ofert publicznych, w wyniku których zakładane wpływy brutto emitenta stanowią od 100 tys. EUR do 1 mln EUR, prowadzonych przez małe i średnie spółki, które docelowo mają być notowane na zorganizowanym rynku akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Platforma skierowana jest do firm z sektora MŚP jako emitentów oraz inwestorów indywidualnych. Platforma umożliwia inwestorom analizę i selekcję ciekawych oraz perspektywicznych spółek. CrowdConnect.pl stworzył i prowadzi Dom Maklerski INC S.A., który wykorzystując bogate doświadczenie całej Grupy INC oraz nowe technologie, odpowiada na oczekiwania inwestorów i wpływa na rozwój polskiego rynku kapitałowego.

Posty autora:

Wystartowała oferta publiczna akcji Plantwear S.A.

Plantwear S.A., lider rynku lifestylowych akcesoriów z drewna w Polsce, rozpoczął emisję akcji. Oferta publiczna prezentowana jest na CrowdConnect.pl, platformie crowdinvesting, gdzie zainteresowani inwestorzy mogą zapoznać się z jej parametrami oraz dokumentem ofertowym. Emisja przeprowadzana jest w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect w 2019 roku.

Crowdinvesting i giełda, czyli nowa platforma Grupy INC – CrowdConnect.pl

Na rynku zadebiutowała profesjonalna platforma crowdinvesting, CrowdConnect.pl, gdzie inwestorzy znajdą informacje o emisjach publicznych przeprowadzanych przez spółki zmierzające do debiutu na rynku NewConnect. Platforma umożliwia inwestorom analizę oraz selekcję ciekawych i perspektywicznych firm z sektora MŚP. CrowdConnect.pl stworzył i prowadzi Dom Maklerski INC S.A., który wykorzystując bogate doświadczenie całej Grupy INC oraz nowe technologie, odpowiada na oczekiwania inwestorów i wpływa na rozwój polskiego rynku kapitałowego.