loader

80% spadek aktywnych inwestorów w crowdfunding

W 2022 roku spółki pozyskały 25 mln zł w 47 emisjach papierów wartościowych w ramach finansowania społecznościowego, jednak tylko jedna trzecia z nich zebrała całość oczekiwanych środków. Wyniki te pochodzą z najnowszej edycji raportu „Crowdfunding udziałowy 3.0”, przygotowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Raport powstał na podstawie danych pozyskanych od zarządzających platformami crowdfundingu udziałowego w Polsce.

Dr Artur Trzebiński, doradca ds. ekonomicznych ZPF, wskazuje, że rok 2022 był trudny dla sektora społecznościowego finansowania spółek z powodu obaw o kondycję gospodarczą, wojny na Ukrainie oraz rekordowo wysokiej inflacji i stóp procentowych. Z raportu wynika, że spadek liczby aktywnych inwestorów na rynku crowdfundingu udziałowego wyniósł około 80%, a tylko jedna trzecia przeprowadzonych emisji zakończyła się pozyskaniem pierwotnie oczekiwanej wysokości funduszy.

Dr Trzebiński zauważa, że w obliczu niepewności związanej z sytuacją gospodarczą, inwestorzy szukali zysków na rynku obligacji i bezpiecznych lokatach bankowych. Z raportu ZPF wynika, że 60% spółek w prowadzonych w 2022 roku emisjach nie przekroczyło średniej pozyskanego kapitału na poziomie 585 tys. zł.

Rok 2020 był rekordowy pod względem zainteresowania crowdfundingiem udziałowym, jednak w kolejnych latach wydłużył się średni okres prowadzenia kampanii przez spółki na platformach crowdfundingowych. W 2022 roku wyniósł on 77 dni.

O autorze