loader

Stabilne wyniki Aiton Caldwell SA w II kwartale

Aiton Caldwell SA, lider polskiego rynku usług telekomunikacyjnych w
chmurze oraz dostawca nowoczesnej platformy telekomunikacyjnej działającej
w tym modelu, opublikował wyniki finansowe za II kw. 2013 roku. Spółka
utrzymała przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do analogicznego
okresu 2012 roku (odpowiednio 2 969 tys. zł i 3 036 tys. zł). O 6%
niższe kwartał do kwartału były koszty działalności operacyjnej. Znacząco, bo
aż o 89% wzrósł wynik na sprzedaży. W omawianym okresie zarząd Aiton
Caldwell SA podejmował działania mające na celu realizację wyznaczonej w 2012
roku strategii rozwoju. Spółka wzbogaciła ofertę kierowaną do klientów biznesowych
oraz indywidualnych.

 

„II kwartał br. upłynął w Aiton Calldwell SA pod znakiem
poszerzania oferty i ulepszania już istniejących produktów zgodnie z potrzebami
naszych klientów. Uważnie śledzimy rynek i pojawiające się na nim trendy,
aktywnie reagujemy na zmiany i wykorzystujemy nowe szanse z pożytkiem dla
rozwoju spółki i naszych partnerów biznesowych”
mówi Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Calldwell SA.

1 2

O autorze