loader

Ruszył portal poświęcony przyszłości Europy

Oficjalnie zaprezentowano platformę cyfrową Konferencji w sprawie Przyszłości Europy. Ma być przestrzenią umożliwiającą obywatelom zabranie głosu na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Platforma dostępna jest w 24 językach, dzięki czemu obywatele z całej Unii mogą dzielić się i wymieniać pomysłami i poglądami podczas wydarzeń online.

„Platforma stanowi kluczowe narzędzie umożliwiające obywatelom uczestnictwo w Konferencji i możliwość wypowiedzenia się na temat przyszłości Europy. Musimy mieć pewność, że ich głos zostanie wysłuchany i że będą mieli swój udział w procesie decyzyjnym, niezależnie od pandemii COVID-19”

– powiedział David Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

„Demokracja europejska, reprezentacyjna i uczestnicząca, będzie nadal funkcjonować, bez względu na wszystko, ponieważ wymaga tego nasza wspólna przyszłość”

– podkreślił.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen przy okazji prezentacji platformy zachęcała Europejczyków do zabrania głosu i przekazania władzom unijnym, jakie obawy i w jakiej Europie chcą żyć.

„Dzięki platformie cyfrowej dajemy wszystkim możliwość przyczynienia się do kształtowania przyszłości Europy i nawiązania kontaktów z innymi jej obywatelami. Jest to wspaniała okazja do rzeczywistego zbliżenia Europejczyków. Dołącz do debaty! Razem możemy zbudować przyszłość, jakiej pragniemy dla Unii”

– apelowała.

Celem Konferencji w sprawie przyszłości Europy jest zapewnienie obywatelom państw europejskich większego wpływu na kształt i działanie Unii Europejskiej.

Platforma zorganizowana jest wokół kluczowych tematów: zmiana klimatu i środowisko; zdrowie; silniejsza i sprawiedliwsza gospodarka; sprawiedliwość społeczna i miejsca pracy; pozycja UE na świecie; wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; transformacja cyfrowa; demokracja w Europie; migracja, a także edukacja, kultura i sport. Dostępna jest również „otwarta skrzynka”, gdzie obywatele mogą zgłaszać inne, ważne dla nich, przekrojowe kwestie („Inne pomysły”), co zapewnia prawdziwie oddolne podejście.

1 2

O autorze