loader

Premier Mateusz Morawiecki uczcił 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego

Premier Mateusz Morawiecki uczcił 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego, jednego z ojców polskiej niepodległości, podkreślając jego wkład w odbudowę Polski oraz orędzie jedności i pracy organicznej dla kraju.

Dzisiaj obchodzimy 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego, jednego z ojców polskiej niepodległości, który odegrał kluczową rolę w odbudowie Rzeczypospolitej po 1918 roku. Premier Mateusz Morawiecki uczcił tę rocznicę pod pomnikiem Korfantego, zwracając uwagę na jego wkład w odzyskanie Śląska dla Polski.

Morawiecki podkreślił, że Wojciech Korfanty był wielkim bohaterem dla całej Rzeczypospolitej i to dzięki jego wysiłkom nasz kraj mógł rozwijać się przemysłowo i infrastrukturalnie. Premier zauważył, że najważniejszym przesłaniem Korfantego jest orędzie jedności, które powinniśmy kontynuować, aby Polska była silna i zjednoczona.

Szef polskiego rządu podkreślił również znaczenie pracy organicznej dla Polski, cierpliwej, wytężonej i ze wszystkich sił, jaką cechował się Korfanty. Morawiecki wyraził życzenie, aby wszyscy Polacy, niezależnie od przynależności politycznej, wzorowali się na postawie Korfantego i wspólnie pracowali na rzecz dobra Rzeczypospolitej.

Wojciech Korfanty, urodzony 20 kwietnia 1873 r., był społecznikiem, politykiem i publicystą. Zasłynął jako jeden z najważniejszych liderów walczących o przyłączenie Śląska do Polski. Po III powstaniu śląskim zaangażował się w politykę krajową, jednak w 1935 roku musiał opuścić Polskę. W 1939 roku powrócił na chwilę do kraju, ale został aresztowany i osadzony w więzieniu Pawiak. Zmarł na krótko przed wybuchem II wojny światowej, a jego pogrzeb stał się wielką patriotyczną manifestacją, podczas której tysiące osób oddały mu hołd.

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze