loader

MF: Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2021 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r. wyniosło:

  • dochody 181,5 mld zł, tj. 44,9 %
  • wydatki 172,1 mld zł, tj. 35,4 %
  • nadwyżka 9,4 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2021 r.

W okresie styczeń – maj 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 24,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – maj 2020 r. o ok. 26,7 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 26,6% r/r (tj. ok. 17,7 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 22,7% r/r (tj. ok. 5,3 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 3,7% r/r (tj. ok. 0,6 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,6% r/r (tj. ok. 1,5 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 10,6% r/r (tj. ok.
    0,2 mld zł ).

W okresie styczeń – maj 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 18,3 mld zł i było niższe o ok. 2,3 mld zł (tj. 11,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2020 r.

1 2

O autorze