loader

Credit Agricole zaprasza na konferencję Coface Country Risk

Konferencja Coface Country Risk odbędzie się już po raz 18. Tematem przewodnim wydarzenia będzie ograniczanie ryzyka w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw w niepewnym otoczeniu. Na początku konferencji Bernard Muselet, pierwszy wiceprezes Credit Agricole wraz z Jarosławem Jaworskim, CEO Coface Central Europe Region podzielą się ze słuchaczami wiedzą na temat największych wyzwań oczami biznesu. W kolejnych debatach i prelekcjach eksperci i ekonomiści skupią się m.in. na mapie ryzyk w prowadzeniu działalności biznesowej, perspektywach gospodarczych, a także roli CSR we współczesnych firmach.

 

Jako bank uniwersalny skutecznie wspieramy rozwój przedsiębiorstw już od wielu lat na polskim rynku. Dzięki wnikliwej analizie rynku, obserwacji tendencji i wskaźników gospodarczych, a także doświadczeniu międzynarodowemu możemy świadczyć usługi finansowe na najwyższym eksperckim poziomie i pomagać firmom dostosować działalność do zmieniających się warunków. Dlatego nie mogło nas zabraknąć podczas konferencji Coface Country Risk jako partnera strategicznego – mówi Frederic Lustig, dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Credit Agricole.

 

Podczas konferencji Coface Country Risk odbędzie się również 40-minutowa prelekcja Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty banku Credit Agricole. W swoim wystąpieniu poruszy on temat wpływu zbliżających się wyborów parlamentarnych na perspektywy sytuacji gospodarczej w Polsce.

 

Country Risk Conference odbywa się w Polsce już po raz 18, a od 13 lat bank Credit Agricole jest partnerem strategicznym tego wydarzenia. Organizatorem wydarzenia jest COFACE, zajmujący się oceną ryzyka krajów, ubezpieczeniem należności, faktoringiem, informacją gospodarczą i windykacją. Więcej szczegółów pod adresem organizatora konferencji: Country Risk Conference.

 

Credit Agricole w Polsce świadczy klientom korporacyjnym kompletną gamę produktów finasowania handlu w obrocie krajowym i zagranicznym – od gwarancji bankowych, poprzez inkasa eksportowe i importowe, akredytywy importowe i eksportowe, po finansowanie wierzytelności handlowych. Bank udostępnia klientom nowoczesną, przyjazną dla użytkownika aplikację (w ramach bankowości elektronicznej), służącą obsłudze produktów finansowania handlu. 

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze