loader

OVH

User image

Posty autora:

Telemedycyna w Polsce – duży potencjał rozwoju i niewystarczające finansowanie

Z raportu opracowanego przez Fundację Telemedyczna Grupa Robocza, pt. „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie ochrony zdrowia” wynika, że największymi barierami rozwoju tej dziedziny opieki medycznej w Polsce są niski poziom świadomości zarówno w kwestii korzyści, jak i samej definicji, który zauważalny jest zarazem wśród lekarzy, jak i pacjentów oraz niewystarczające finansowanie świadczeń telemedycznych przez NFZ.

Spadek rejestracji domen na krajowym rynku zwiastuje ewolucję polskiego biznesu

Chociaż dane z międzynarodowych raportów optymistycznie podają, że ogólna liczba rejestrowanych domen wzrosła o 11,8 miliona, rodzimy rynek domen z rozszerzeniem .pl nieprzerwanie się kurczy. Według najnowszego raportu NASK liczba nowych rejestracji z końcówką .pl - w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku - spadła niemal o 50 tysięcy (z 254 013 w Q1 do 205 072 w Q2). Utrzymujący się spadkowy trend może być konsekwencją zmiany biznesowego podejścia przedsiębiorców, umieszczających strony na portalach społecznościowych oraz planujących międzynarodową ekspansję. Jednak zmniejszenie liczby rejestracji może także oznaczać wzrost świadomości użytkowników, którzy zaprzestali masowych zakupów domen na zapas.