loader

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to najszybciej rosnący strumień odpadów w UE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to najszybciej rosnący strumień odpadów w UE, z których mniej niż 40 proc. jest poddawanych recyklingowi.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – krócej e-odpady – obejmuje szeroką gamę produktów, które wyrzuca się po pewnym czasie użytkowania.

Najczęściej zbiórce podlegają wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak pralki i piece elektryczne, które stanowią ponad połowę wszystkich zbieranych e-odpadów.

Kolejne miejsca w tej klasyfikacji zajmują urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne (laptopy, drukarki), urządzenia konsumenckie i panele fotowoltaiczne (kamery wideo, lampy fluorescencyjne) oraz małe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacze, tostery).

Wszystkie pozostałe kategorie, takie jak narzędzia elektryczne i wyroby medyczne, stanowią łącznie zaledwie 8,4 proc. zbieranych e-odpadów.

Współczynnik recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w UE

W UE mniej niż 40 proc. wszystkich e-odpadów jest poddawanych recyklingowi, reszta pozostaje nieposortowana. Podejście do recyklingu różni się w poszczególnych państwach członkowskich: w 2017 r. Chorwacja poddała recyklingowi 81,3 proc. wszystkich e-odpadów, a Malta – 20,8 proc.; w Polsce było to 36,1 proc.

Dlaczego zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy poddawać recyklingowi?

Wyrzucany sprzęt elektroniczny i elektryczny zawiera potencjalnie szkodliwe materiały zanieczyszczające środowisko i zwiększające ryzyko dla zdrowia osób zajmujących się recyklingiem e-odpadów. Aby temu przeciwdziałać, UE przyjęła przepisy uniemożliwiające stosowanie niektórych substancji chemicznych, takich jak ołów.

Wiele rzadkich minerałów, nieodzownych w nowoczesnych technologiach, pochodzi z krajów, które nie przestrzegają praw człowieka. Aby uniknąć niezamierzonego wspierania konfliktów zbrojnych i naruszeń praw człowieka, posłowie do PE przyjęli przepisy zobowiązujące europejskich importerów minerałów ziem rzadkich do gruntownych kontroli u swoich dostawców.

Jakie działania podejmuje UE w celu zmniejszenia ilości e-odpadów?

1 2

O autorze